Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabler

Skapad 2018-11-27 15:38 i Rindö skola Vaxholm Stad
Ett arbete där vi först läser fabler och lär om hur en fabel är uppbyggd och sedan skriver fabler. Parallellt med det arbetar vi med klassiska engelska sagor.
Grundskola 4 – 5 Engelska Svenska
Nu ska du få läsa fabler och lära dig vad som är speciellt med hur en fabel skrivs. Efter det ska du få skriva en egen fabel och illustrera med passande illustration. Fabeln kommer du att läsa upp för årskurs 2 i små grupper. Ni kommer också att läsa klassiska engelska sagor på engelskan och skriva en egen fabel på engelska.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du, efter avslutad kurs, ska känna till hur en fabel är uppbyggd och själv kunna skriva en fabel som är anpassad efter hur just en fabel är uppbyggd. Språket i din text ska vara anpassad för åskurs 2.

Arbetssätt

 • Vi läser fabler tillsammans som inspiration.
 • Vi ser del 1 "I fablernas värld" som inspiration.
 • Vi har lärarledda lektioner om hur man skriver korrekt meningsbyggnad, dialoger, gestaltande beskrivningar,  handling och innehåll i en berättelse.
 • Vi kommer att illustrera vår egen fabel
 • Avslutningsvis så tränar ni på att läsa upp er fabel så att ni är trygga med att läsa den för årskurs 2.

Begrepp att lära sig

Fabel

Titel

Dialog

Ordspråk

Sensmoral

Genre

Karaktär

Berättarperspektiv

Tempus

Handling

 

Bedömning

Sker, utifrån kunskapskraven, när din text är färdigskriven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: