Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- Skånhälla år 3

Skapad 2018-11-27 15:41 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi arbetar med världsreligionerna och forntidens tidsåldrar.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 

 • att se hur ett samhälle förändras från förr till nu och vi människor tillsammans med det
 • att kunna söka upp och använda fakta till texter och diskussioner 
 • att via en tidslinje få en uppfattning om när de olika tidsperioderna ägde rum och kunna se förändringar och utveckling 
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • att kunna känna till världsreligionerna och kunna se dess likheter och skillnader
 • att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

 

Central innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar utifrån läroböcker, filmer mm. Ni kommer att arbeta enskilt ibland, par ibland men också i grupp.

Bedömning (Kunskapskrav)

Du kommer att visa dina kunskaper i tal och skrift genom enskilt arbete och arbete i grupp. Du kommer även att få visa dina kunskaper genom diskussioner i helklass och grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: