Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunna inför kemiprov v.49

Skapad 2018-11-27 15:54 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Periodiska systemet och atomer. Arbetsplan, kemibok, anteckningar och filmer.

Innehåll

 

Att kunna inför kemiprovet om atomen och periodiska systemet

Betyget E:

 

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier

 

 

 

 1. Känna till elementarpartiklarna proton, elektron och neutron samt dess laddningar.(sid 176)

 2. Känna till Bohrs atommodell (sid 177).

 3. Känna till begreppet jon (sid 191)

 4. Känna till begreppet grundämne.(sid 176)

 5. Känna till begreppet atomnummer och masstal.(sid.178)

 6. Ha kännedom om periodiska systemets uppbyggnad t ex var man hittar grupper, perioder, metaller, icke metaller, lätta ämnen och ädelgaser. (sid 185-188)

 7. Känna till begreppen fission och fusion.(sid. 184)

 8. Kunna ge exempel på kemiska reaktioner.(sid 103)

 9. Kunna ge exempel på fysikaliska förändringar.(sid 102)

 10. Kunna den kemiska beteckningar för våra vanligaste grundämnen. (Se de tomma rutorna i det periodiska system du fått)

  grundämne              valenselektron

 

 • elementarpartiklar ● halogener
 • proton                     ● alkalimetaller
 • neutron                     ädelgaser
 • elektron                    jon
 • atomnummer         ● jonförening
 • masstal                   ● molekylförening             
 • isotop                      ● ozon
 • fission                     ● ädelgasstruktur
 • fusion                      ● kemisk reaktion
 • period                     ● fysikalisk förändring
 • grupp                      ● atom
 • kemisk förening      ● elektronparbindning
 • radioaktivt ämne

 

         

 

 

 

 1. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 
  Periodiska systemet
  Atommodeller

 2. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Känna till vilken nytta ozonskiktet gör.(sid 198)

 Betyget C:

 

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

 

 

 1. Kunna beskriva hur atomer är uppbyggda.

 2. Kunna ge exempel på jonföreningar och molekylföreningar samt beskriva hur jonföreningar och molekylföreningar bildas.

 3. Kunna förklara hur joner bildas.

 4. Kunna beskriva fission och fusion

 5. Kunna beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt.

 6. Beskriva vilka egenskaper som är gemensamma för ämnen i samma grupp.

 7. Beskriva vad som är gemensamt för ämnen i samma period.

 8. Kunna beskriva vad halogener, alkalimetaller och ädelgaser är.

 9. Kan skriva en reaktionsformel med kemiska beteckningar. 10. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 
  Periodiska systemet
  Atommodell

   

  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

   

  Känna till hur ozon både kan skydda och förgifta. Kunna resonera om konsekvenser av för lite/för mycket ozon. 

 

Känna till hur ozon bildas och bryts ner.

  

Betyget A:
 

 

 

 

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

 

 

 1. Visa en övergripandeförståelse för hur det periodiska systemet är uppbyggt.

 2. Kan skriva en balanserad reaktionsformel.

 3. Kan rita upp molekyler med tydliga elektronparbindningar och förklara varför molekylerna ser ut som de gör.

 4. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 
  Periodiska systemet
  Atommodeller

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

 

 1. Beskriva hur ozon både kan skydda och förgifta. Kunna resonera i flera led om konsekvenser av för lite/för mycket ozon. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: