Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖRPACKNINGSDESIGN

Skapad 2018-11-27 16:25 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Du ska under 10 lektioner skapa en förpackning till en matprodukt. Du vidareutvecklar en befintlig produkt eller skapar ett företag eller som ska lansera en ny miljösmart matprodukt. Arbetet är individuellt

Innehåll

 

Uppgift

 • Du vidareutvecklar en befintlig produkt eller skapar ett företag eller som ska lansera en ny miljösmart matprodukt.

 • Du designar en förpackning till din valda matprodukt t.ex. choklad, mjölk, spagetti, snabbmat etc.

 • Du gör en marknads -och målgruppsanalys.

 • Du gör en grafisk profil till din produkt dvs: Logotyp, mönster/bilder och text.

 • Du formger förpackningen med logotyp, mönster/bilder samt eventuell text.

 • Du skriver en slutreflektion.

 • Individuellt arbete.

 

Tid: 10lektioner

Uppgiften med begrepp och Power Point läggs upp på Teams.

Uppgifter

 • Bild, Förpackningsdesign

 • Bild, Förpackningsdesign

 • Bild, Förpackningsdesign

 • Bild, Förpackningsdesign

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
FÖRPACKNINGSDESIGN

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KOMMUNICERA
Hur väl: -Logotypen kommunicerar din tänkta produktidé. - Du använt dig av marknadsanalysen för att komma på en förpackningsdesign som inte finns på marknaden. -Kopplingen till målgrupp och miljö kommuniceras via förpackningsdesign.
Du gör en logotyp och använder dig av din marknadsanalys för att komma på en förpackningsdesign som kommunicerar din produktidé med ett enkelt bildspråk och en delvis genomarbetad koppling till målgrupp och hållbarhetsfrågor.
Du gör en logotyp och använder dig av din marknadsanalys för att komma på en förpackningsdesign som kommunicerar din produktidé/matföretag med ett utvecklat bildspråk och en relativt väl genomarbetad koppling till målgrupp och hållbarhetsfrågor.
Du gör en logotyp och använder dig av din marknadsanalys för att komma på en förpackningsdesign som kommunicerar din produktidé/matföretag med ett välutvecklat bildspråk och en väl genomarbetad koppling till målgrupp och hållbarhetsfrågor.
SKAPA
-Logotyp, -Mönster/bilder på förpackningen -Förpackningens form.
Du kan använda verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Du kan framställa en logotyp och förpackningsdesign genom att sätta ihop former, färger och text på ett enkelt sätt och med delvis genomarbetade uttrycksformer.
Du kan använda verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Du kan framställa en logotyp och förpackningsdesign genom att sätta ihop former, färger och text på ett utvecklat sätt och med relativt väl genomarbetade uttrycksformer
Du kan använda verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Du kan framställa en logotyp och förpackningsdesign genom att sätta ihop former, färger och text på ett välutvecklat sätt och med väl genomarbetade uttrycksformer.
UNDERSÖKA/ ARBETSPROCESS
-Skisser -Marknads-och målgruppsanalys -Arbete under lektionstid -Självständighet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du prövar dig fram med skisser. Du skriver din marknads-och målgruppsanalys, gör det du ska men behöver mycket hjälp av läraren.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dina skisser leder din utveckling framåt. Du skriver din marknads- och målgruppsanalys väl. Du har en drivkraft men har ett visst behov av handledning som du tar emot.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dina skisser leder din utveckling framåt och du lär dig av dina misstag. Du skriver din marknads- och målgruppsanalys mycket väl. Du har en vilja att utvecklas och höjer gärna svårighetsgraden i ditt arbete.
PRESENTERA
Slutreflektion
Du kan ge enkla omdömen över vad som gick bra och vad som kunde gjorts bättre i din arbetsprocess och kvaliteten i ditt arbete. Dessutom kan du förklara din produktidé och förpackningsdesign med viss anpassning till målgrupp och miljöfrågor
Du kan ge utvecklade omdömen över vad som gick bra och vad som kunde gjorts bättre i din arbetsprocess och kvaliteten i ditt arbete. Dessutom kan du förklara din produktidé och förpackningsdesign med relativt god anpassning till målgrupp och miljöfrågor.
Du kan ge välutvecklade omdömen över vad som gick bra och vad som kunde gjorts bättre i din arbetsprocess och kvaliteten i ditt arbete. Dessutom kan du förklara din produktidé och förpackningsdesign med god anpassning till målgrupp och miljöfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: