Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 1 18/19

Skapad 2018-11-27 18:32 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska samtala om samhället i vår vardag och vår omgivning. Vi kommer prata om skolans regler och skapa regler i vårt klassrum. Vi kommer prata om olika traditioner och lära oss om trafiken.

Innehåll

Syftet med undervisningen i de samhällsorienterade ämnena är att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

 

Genom undervisningen i ämnena ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga om:

·           Några högtider och berättelser inom kristendom.

·           Tidsbegrepp (dåtid, nutid, framtid).

·           Hur möten, t.ex. klassråd organiseras och genomföras.

·           Vad som kan ske när man flyttar inom ett land och mellan länder.

·           Grundläggande mänskliga rättigheter och barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

·           Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex rätt och orätt.

·           Normer och regler i elevens livsmiljö.

·           Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

·           Pengarnas användning och värde, samt vad några vanliga varor kan kosta.

 

Detta ska vi göra:

 • ·         Uppmärksamma högtider och traditioner inom kristendomen.
 • ·          Samtala om hur man firade traditioner förr i tiden, hur vi gör nu och hur vi eventuellt kommer göra i        framtiden.
 • ·          Läsa någon berättelse ur bibeln.
 • ·          Ha klassråd.
 •  

·    

 • ·        Arbeta med artiklar kring  barnkonventionen, samtala om hur vi behandlar varandra, samt hur vi är mot varandra.
 • ·        Prata om skolans regler.
 • ·        Leta efter trafikmärken runt skolgården och ta reda på vad de betyder. Se filmer om hur man ska bete sig i trafiken.
 •  
 •           Detta ska du kunna:
 • ·        Nämna en högtid och tradition inom kristendomen och hur man brukar firar den nu.
 • ·        Berätta en kort berättelse ur bibeln.
 • ·        Förstå varför vi har klassråd och hur ett klassråd organiseras.
 • ·        Kunna nämna några av skolans regler.
 • ·        Nämna några saker som visar hur man är en bra kompis.
 • ·        Berätta vad ett trafikmärke betyder och hur du ska bete dig när du går i trafiken, ex går över ett övergångsställe.
 • ·        Berätta vad du ska betala för en liter mjölk och ett bröd och se om dina pengar räcker.

.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: