Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Lilla Anna och Långa Farbrorn

Skapad 2018-11-27 20:04 i Iskällan förskola Kungälv
Förskola
Lilla Anna och långa farbrorn lär oss matematiska begrepp. Genom sagan kan barnen upptäcka dess illustrationer så som olika matematiska ord och begrepp så som mönster, höjd, rumsuppfattning, perspektiv, längd, avstånd, förstoring... men även miljöer så som i rymden? i havet, under ytan-vad finns där?

Innehåll

Kartläggning av barnens erfarenheter och intressen: 

 

Avdelningens barn tilltalas på olika sätt av matematik och tycker om och är vana att lyssna och jobba med olika många olika böcker/titlar. När vi lite slumpartat kom att läsa Lilla Anna böcker kom mycket spontant och så även mattefokuset i böckerna tex: 

Hur kan långa farbrorn få plats i huset när han är längre än huset? 

Trollerititthålet ger bra tillfällen till samtal om fantasi men även fysikaliska fenomen så som  kikare, cyklop, färger/prisma. 

Böckerna som är illustrerade med olika typer av mönster så som randigt, rutigt....

Vi fascineras över hur nyfikna och fängslade barnen blir av enkelheten i böckernas upplägg! 

Barnen spelar också gärna tärningsspel och behöver därför lära sig förstå symbolerna på tärningen. De tycker om att räkna och är mogna för att lära sig mer om matematik och dess olika begrepp.

 

Mål: att barnen genom sagorna/berättelserna om Lilla Anna får utöver språk/ högläsning, fantasi även på ett enkelt, intressant men även fakta-medvetet sätt får förklaringar/beskrivningar och skapar nyfikenhet som...

 

 • Förstå sambandet siffra-tärningssymbol.

 • Koppla siffra till antal.

 • Känna igen siffersymbolerna 1-10.

 • Räkna 1-20.

 

Läroplanens mål

 

Lpfö98 Rev. 2016
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring                                       Lpfö98 Rev. 2016
 •  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

 • Skapa siffrorna 1-10 i olika material.
 • Spela spel, sjunga, läsa böcker som handlar om siffror och olika matematiska begrepp.
 • Mäta och jämföra längder.
 • Räkna till 12 med tecken som stöd.

Pedagogerna delar på ansvaret.

 

Hur målet ska utvärderas

Vi dokumenterar och följer upp det vi gjort med teckningar och Ipad.

 

Teoretisk bakgrund

Generellt sett anses treåringar ha tagit till sig idén om att räkna, även om de inte nödvändigtvis utför räkneoperationer. Ett exempel kan vara att de visar tre fingrar för att tala om att de är tre år.

Möten med räkneord, räkneramsa och räkneprinciper skapar möjligheter för att bilda sig en uppfattning om den bakomliggande idén med räknandet redan långt innan de möter en formell matematikundervisning ( Camilla Björklund " En, två, många- om barns tidiga matematiska tänkande").

Vi som vuxna måste därför försöka synliggöra matematiken i vardagen.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera detta på unikum.

Det som barnen har skapat kommer att finnas framme på avdelningen.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer att dokumentera fortlöpande genom unikum.

 

 

 

 

U

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: