Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-11-27 20:41 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet Kommunikation Vardagsaktiviteter
Det finns många yrken i samhället. För att du ska kunna åka till skolan kan buss eller taxichaufförer behövas. Om du blir sjuk kan du behöva hjälp av en läkare. Det finns många andra yrken som också är viktiga för att vårt samhälle ska fungera. I detta tema kommer du att få lära dig mer om olika yrken. Du kommer få läsa om olika yrken, se på filmer, besöka arbetsplatser och skriva om dem. I slutet av temat kommer du få välja ett yrke som du vill lära dig lite mera om. Du kommer sedan få forska lite extra om det valda yrket och skapa en Power Point presentation och redovisa inför dina klasskompisar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge dig förutsättningar att utveckla dina kunskaper om olika yrken och verksamheter i samhället.Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper olika servicefunktioner och samhällsservice i närsamhället

Arbetssätt

Du kommer få: 

 • brev från Herr Ugglan som längtar hem och följer med en bagagehanterar till jobbet. Detta blir startnyckeln för temat. 
 • göra en tankekarta över alla yrken vi kan komma på. 
 • titta på filmer och prata om ord som är speciella för yrken. 
 • skriva korta faktatexter om yrken. 
 • prova på att dramatisera olika yrken och även gissa vilket yrke som spelas upp. 
 • sjunga sånger om olika yrken
 • spela memory och bingo 
 • välja ett yrke som du vill forska lite mer om och göra en PowerPoint presentation och presentera för klassen
 • göra studiebesök på olika arbetsplatser

Bedömning

Du kommer bedömas efter din förmåga att:

 • delaktig på lektionerna 
 • delta i de olika studiebesöken
 • dokumentera med bild och text
 • skapa en Powerpoint 
 • redovisa inför gruppen
 • återge minst 2 yrken vi pratat om

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6

Matriser

VAA KOM ES
Kunskapskrav vardagsaktiviteter åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Hämta information
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Samhällsfrågor
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

VAA KOM ES
Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Tolka
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

VAA KOM ES
Kunskapskrav estetisk verksamhet åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Sjunga och spela
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Musicera och dramatisera
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Visa igenkännande & samspel
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: