Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The USA

Skapad 2018-11-27 22:42 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Engelska
What do you know about the big country in the west? Perhaps have you been there or perhaps you are dreaming about going there someday? Anyway, after been working with this theme you will know more about the USA as a country and the people living there. Enjoy!

Innehåll

W 43-48

 

Purpose:
You will get the opportunities to develop your ability to:
* understand and interpret the content of spoken English and in different types of texts,
* express yourself and communicate in speech and writing,
* use language strategies to understand and make yourselves understood,
* adapt language for different purposes, recipients and contexts

 

Goals:

 • To learn new words and understand different texts  Förstå tal, förstå skrift, redogöra för något du läst, strategier.

 • To discuss and talk about the texts  Uttrycka sig i tal, använda sig av strategier

 • To understand spoken English Förstås tal, använda strategier

 • To write an essay on the theme USA  using new words and show knowledge of how using the grammar we’ve been working with. Formulera sig i skrift, formulera sig anpassat

 • To revise your text. Bearbeta och förbättra

 • To be sure how to use: pågående form, preposition-+ ingform, demonstrativa pronomen, komparation av adjektiv:  Uttrycka sig i skrift, formulera sig skriftligt

 

Core content/method:

 

This theme will be about reading and listening to texts. You will work from your Wings 8 books, and as a final step you will have a test.

 

In your Wings 8 Textbook (Chapter The USA, page 121):

 • Listen at least two of the texts in your textbook.

 • Read at least two of the texts (not the ones you listened to)

 • Pick out twenty words to learn from, practise them using glosor.eu

 • Summarize two of the texts in a Google Doc.


In your Wings 8 Workbook (Chapter The USA, page 132):

 • Choose and work with two exercises from word/phrases.

 • Choose and work with two exercises from reading.

 • Choose and work with one exercise from speaking.

 

Together  45- 46

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz8JDJDwRxQ&t=32s

 • Listening exercise: p 23-25, w 44-46

 • Grammar: brukar/brukade, reflexiva pronomen, plural: p 123-130, w 44-46Examination:

Written test: reading - and listening comprehension, words, grammar, writing, w 49Bedömningsfaktorer (skriftlig produktion, muntlig interaktion), kvalitén gällande:

 

 • Begriplighet

 • Flyt i språket

 • Grammatik

 • Ordval

 • Anpassning till uppgiftens syfte

 • Uttal

 

Uppgifter

 • USA - reading - and listening comprehension test, words, grammar, writing.

Matriser

En
Matris i engelska (alla kriterier)

E
C
A
Förstå tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Förstå skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: