Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-18 åk 5 En New Champion 5 ch 7-12, MS

Skapad 2018-11-28 08:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 5 Engelska
I detta arbetsområde får du träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. Du får också träna dig på att förstå engelska i tal och skrift. Arbetet utgår från ch 7-12 i New Champion 5.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter (ch 7-12)
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift (ch 7-12)
 • kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används (ch 12)

InnehållGenom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet. I arbetsområdet ingår följande:

 

 

 • berätta vad någon gjorde (ch 7)

vanliga verb i oregelbunden preteritum: was, had, bought, came, found, heard, hit, paid, said, saw, went

 

 • berätta om en märklig händelse (ch 8)

vilda djur,

oregelbunden preteritum: began, drove, forgot, got, kept, knew, left, put, shut, stood, threw, took

 

 • berätta om djuren på bondgården (ch 9)

vanliga djur

regelbunden preteritum: walked, opened.....;

oregelbunden preteritum: felt, knew, thought, were

 

 • beskriva ditt rum (ch 10)

beskriva ditt rum, möbler, ordningstal: first, second, third, fourth, uttal av -ed

oregelbundna verb i preteritum: ran, sat, woke, wrote

 

 • säga datum och när du är född (ch 11)

säga datum och när du är född: I was born.......

fler ord om staden

övriga ordningstal

oregelbundna verb i preteritum: taught, told

 

 • fakta om Irland (ch 12)

could

 

Genomförande

Vi lyssnar, läser och samtalar om texternas innehåll. Vi arbetar även med dialoger och skriftliga övningar. Vi avslutar hela arbetsområdet med en diagnos som är både muntlig och skriftlig.

Bedömning

 Bedömningen avser din förmåga att:

- förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  
- visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att  agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 
kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 

Bedömningen sker under lektionerna men också vid läxförhör och diagnos.

Kursplanemål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används

Matriser

En
vt 15 En åk 5 New Champion 5, ch 7-12

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. det mest väsentliga av innehållet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. det huvudsakliga innehållet
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. helheten
tala och skriva
formulera dig och kommunicera i tal och skrift
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. enkelt och begripligt
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. enkelt och relativt tydligt
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. enkelt och tydligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
reflektera & kommentera
kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används på ett sätt som är …
Eleven kan med enkla uttryck berätta något om Irland gällande traditioner, geografi eller kultur. enkelt
Eleven kan med utvecklade uttryck berätta om Irland gällande traditioner, geografi och kultur. utvecklat
Eleven kan med välutvecklade uttryck berätta om Irland gällande traditioner, geografi och kultur. välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: