Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Bild och ord blir berättelse

Skapad 2018-11-28 08:52 i Furudals skola Rättvik
Skriva skapande texter där ord och bild samspelar.
Grundskola 6 Svenska
Karaktärer med berättelser

Innehåll

Arbetsmetod:

Du ska leta efter en valfri bild på en person som visar något uttryck/känsla.

Du ska berätta om den här personen, din person ska sedan träffa de andra karaktärerna på olika sätt. Så din berättelse börjar med din person som sedan utvecklar sig ihop med de andra. 

Vi kommer att bedöma:

Din förmåga att skriva med tydligt innehåll, fungerande struktur, språklig variation, god stavning och språkriktighet.

Din förmåga att skriva utvecklade gestaltande beskrivningar och tydlig handling.

Din förmåga att kombinera din text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Din förmåga att ta och ge respons så att dina texter blir bättre i tydlighet och kvalitet.

Uppgifter

 • Svenska - Egen personbeskrivning

 • Svenska - Din person har träffat 3 st

 • Svenska - Din person har träffat 6 st

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska - skriva

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
E
Påväg mot C
Påväg mot A
Berättande text
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Texten är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Texten är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Texten är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Texten har enkla beskrivningar av personer och miljö. Texten radar upp händelser.
Texten har beskrivningar av personer och miljö. Texten återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Texten har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Texten förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
 • Sv  E 6
Strukturen går att följa, så andra förstår Det är enkla meningar.
Strukturen är tydlig, så att andra förstår. Det är varierade meningar.
Strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Andra förstår bra. Det är korrekta och varierade meningar.
Stavning
 • Sv  E 6
Det är ganska rätt stavat.
Det är oftast rätt stavat och de stavfel som finns stör inte förståelsen.
De flesta ord är rätt stavade.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Meningarna har stor/ liten bokstav och punkt.
Meningarna har oftast skiljetecken på rätt plats.
Meningarna har skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Texterna har ibland varierat ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Texterna har ganska varierat ordval. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Texterna har passande och varierat ordval. Meningarna är korrekta och varierade och börjar på olika sätt. De innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: