Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk 9D: Grannar, minoriteter och variationer

Skapad 2018-11-28 09:43 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under det kommande arbetsområdet kommer vi arbeta med olika delar av svenska språkets historia, nutid och framtid. Vi kommer titta på språkets historia, slang och dialekter.

Innehåll

Övergripande:

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med Svenskt språkbruk. Vi kommer delvis titta på svenska språkets historia från den indoeuropeiska epoken fram till idag. Dessutom kommer vi titta på våra närmaste grannspråk, lyssna på och läsa texter från Norge och Danmark. Vidare kommer vi diskutera och läsa om slang samt dialekter i Sverige. Slutligen kommer vi också att undersöka våra svenska minoritetsspråk och prata om varför och vilka minoritetsspråk vi har i Sverige.

 

För vidare information om ämnet se det bifogade häftet i uppgiften. Häftet, samt en del andra texter, kommer läggas upp på Google Classroom samt delas ut i pappersform i klassrummet.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer utgå från ett skriftligt prov som skrivs i klassrummet. Provet kommer bedöma i vilken utsträckning eleven har förståelse för och kan resonera kring svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Vidare kommer eleven också bedömas på hur väl den kan jämföra svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

För mer information, se den bifogade matrisen.

 

Uppgifter

 • Häfte och instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Svenska språkets varianter

E
C
A
Historia, ursprung och särdrag
På provet framförs enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia och ursprung.
På provet framförs utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia och ursprung.
På provet framförs välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia och ursprung.
Svenskan närliggande språk, med likheter och skillnader
På provet jämförs svenskan med sina närliggande språk där vissa tydliga skillnader och/eller likheter lyfts fram.
På provet jämförs svenskan med sina närliggande språk där några tydliga skillnader och likheter lyfts fram.
På provet jämförs svenskan med sina närliggande språk och minoritetsspråk där några tydliga skillnader och likheter lyfts fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: