Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner. Fokus på Islam, Hinduism & Buddhism

Skapad 2018-11-28 09:50 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Varför läser vi om världsreligionerna? Oavsett om du själv är religiös eller inte har religionen fortfarande en enorm påverkan på den värld vi lever i. Religionen påverkar politiken och värderingar. Även i länder där kyrkan och stat är skilda kan religiösa värderingar påverka - också de icke-troende. När vi lär oss om det religiösa inflytandet över politiken och i olika kulturen får vi bättre förståelse för olika människors värderingar och livsvillkor. Religionen har inte bara påverkat kultur och konst, den är också en viktig del av människans historia. Med för lite religionskunskap är det lätt att få fördomar och dra fel slutsatser. Genom att lär oss om religionen kan vi också lära oss om de krafter som finns inom religionen, och vad dessa krafter kan leda till: till både gott och ont. Vi blir ofta rädda inför det okända. Med en bättre förståelse för de olika religioner kan vi se att de oftast inte skiljer sig så mycket i grunden. Kunskap ger oss också möjlighet att lättare kunna skilja mellan religion och maktmissbruk, att utveckla tolerans men också värna om allas mänskliga rättigheter.

Innehåll

Det här ska vi göra:

Du kommer att få läsa, hör föreläsningar, se film, diskutera och skriva om Islam, Hinduism och Buddhism.

Du ska lär dig att analysera vilka likheter och vilka skillnader det finns inom de fem stora världsreligionerna.

Du ska försöka jämföra de olika religionernas syn på tro, filosofi, högtid och ritualer. 

Du ska resonerar kring moral, regler, tolerans och hur människor med olika tro och religioner kan leva tillsammans.

Du ska lära dig att resonera, reflektera om och hur tron påverkar samhällen.

Du ska resonera och källkritisk granska fakta, resonera kring rättigheter, regler, moral, tolerans och likvärdighet.

 

Så arbetar vi:

Vi arbetar med läromedlet Religion (Puls),  www.nok.se/puls

Du ska visa dina kunskaper med hjälp av muntligt deltagande, läxförhör och ett prov.

I mån av tid:  (film)presentation och inlämningsuppgift

Detta ska bedömas:

 

vecka 39 - 41: del 1 - Vi lär oss om Koranen, Mohammed, islams spridning och historia.

vecka 41 - 43: del 2 - Hinduism -  vi lär oss om tro, filosofi, högtid och ritualer. 

vecka 43 - 45:  del 3 - Buddhism - vi lär oss om religionens uppkomst, Buddha, tro, filosofi, högtid och ritualer. 

vecka 45 & 46: del 4 - Jämförelsen: vi försöker att jämföra, analyserar och hittar likheter och skillnader emellan de fem världsreligionerna! 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Re
Religion 4 - 6

E
C
A
RELIGION
Kunskaper kring världsreligionerna
Duhar grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Duhar goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Ord och begrepp
Du använder viktiga ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har en god uppfattning om viktiga ord och begrepp inom området och kan använda dessa på ett relativ väl fungerande sätt.
Du har en mycket god uppfattning om relevanta ord och begrepp och kan koppla dessa korrekt och kan använda dessa på ett välfungerande sätt.
Livsfrågor och livsåskådningar betydelse.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras och se enkla samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar samt vad religionerna kan betyda för olika människor.
Du kan resonera mer utvecklad om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och ser samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar. Eleven visar även vad religionerna kan betyda för olika människor.
Du kan föra utvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor på ett fördjupande sätt. Eleven ser samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Moraliska frågor och etiska begrepp
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan använda några etiska begrepp på ett enkelt sätt.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan använda enkla etiska begrepp på ett relativ väl fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade, fördjupande resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan använda etiska begrepp nyanserat och på ett väl funge­rande sätt.
Information och källor
Du kan söka information om religioner och använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information om religioner från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: