Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Clio: Hinduism och Buddhism

Skapad 2018-11-28 11:56 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 8 Religionskunskap
Hinduismen är den äldsta av de fem världsreligionerna. I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad hinduerna tror på. Begreppet karma kanske du redan känner till och använder dig av. Men vad betyder det för hinduer? Detta och andra begrepp kommer att ge dig förståelse för den hinduiska tron. Meditation, yoga och mindfulness är viktigt för många människor. Det känns modernt och spännande, men ingen av de här sakerna är något nytt. När du tränar yoga, så gör du något som har med buddhismen att göra. Buddhismen är en av de stora världsreligionerna vars riter har blivit en del av mångas vardag.

Innehåll

Tid: vecka ca 4

SyfteSyftet med arbetsområdet är att du ska få en bild av den hinduiska tron och variationen inom den. Syftet är också att låta dig lära och lära dig om buddhismens centrala tankegångar och vad det innebär att leva som buddhist.

Bedömning: Ditt deltagande på lektioner. Dina aktiviteter i Clio. Skriftlig inlämning/prov

Uppgifter

  • Buddhism

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: