Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-11-28 12:21 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Du kommer få träna på att kunna se, förstå och använda sambandet mellan addition och multiplikation och mellan multiplikation och division. Du kommer också att få träna på att utveckla din förmåga att välja och använda effektiva metoder för att kunna multiplicera och dividera större tal.

Innehåll

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 

 

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.

 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60 och 5 x 600

 • Kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536

 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop

 • Kunna använda kort division, till exempel 84/4 och 396/3

 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 • Upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning

 

 

 

 

 

Begrepp:

 

multiplikation               division                        dela lika

 

multiplicera                  dividera                       kort division

 

produkt                        kvot                           

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: