Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljusstake i gips

Skapad 2018-11-28 13:22 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Gips Ljusstake.
Förskola
Barnen ska få tillverka sin egen ljusstake i gips och måla den.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar intresse för att skapa och experimentera.

 

 

Mål och Syfte 

 Vi vill att barnen ska få utforska ett nytt material (Gips) samt se och delta i den kemiska processen från pulver till flytande till fastform. Barnen ska själva få bestämma vilken färg de vill ha på sin egna ljusstake för att känna inflytande.

 

 

Genomförande 

Barnen får va med i hela processen från att göra gips ljus staken till att måla den och sen få ta hem den.

 

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar i unikum och barnen får ta hem sin egen ljusstake.

 

Utvärdering

Vi utvärderar efter aktivitetens slut.

Ansvar

Arbetslaget på avdelning ekorren ansvarar gemensamt för planering, genomförande, dokumentation  och utvärdering.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: