Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, datum, tabeller och diagram

Skapad 2018-11-28 15:22 i Stordammens skola Uppsala
Tid, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Tid är det arbetsområdet i matten som du dagligen behöver behärska. Du kommer i kontakt med datum och årets uppbyggnad hela tiden. För att förstå hur populära spel, Youtubers och Pokemonfigurer är, måste du kunna läsa av tabeller.

Innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

 • att du har förstått och kan använda dig av metoder och resonemang relevanta för arbetsområdet.
 • att du aktivt deltar och engagerar dig i vid genomgångar och vid gruppuppgifter. Ett aktivt deltagande visar att du har förmåga att använda dig av matematiska begrepp och att föra och följa ett resonemang

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kunna använda dig av olika enheter av tid
 • kunna räkna med tid
 • kunna skriva datum på olika sätt
 • kunna läsa av olika enkla tabeller och diagram
 • kunna använda dig av matematiska begrepp som hör till arbetsområdet

Arbetssätt

Genomgång
Verklighetsanpassade övningar
Matematikbokens uppgifter efter kunskapsnivå
Jobba med mattekompisar
Hjälpa till att vara hjälplärare
Prov
Nomp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik: Tid, tabeller och diagram

Nej
Ja med hjälp
Ja
Du kan den analoga klockan
Du kan den digitala klockan
Du kan räkna med tid.
Du kan olika enheter för tid.
Du kan skriva datum på tre olika sätt.
Du kan läsa av enkla tabeller.
Du kan läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: