Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och molekyler åk 7

Skapad 2018-11-28 15:47 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
Nu ska vi ner bland de allra minsta beståndsdelarna av allting som finns på jorden. Vi och allt annat är uppbyggda av små små legobitar - Atomer. Dessa är i sin tur uppbyggda på olika sätt Det är med dessa små delar som Big Bang startade! Inga bitar har tillkommit eller dragits ifrån Universum sedan dess.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Att eleven ska träna på att använda fysikens/ kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska/kemiska samband i naturen och genomföra systematiska undersökningar i kemi

 

Centralt innehåll som bearbetas:

 

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen

 

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.  Kolatomens kretslopp

 

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

Separations­ och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen

 

Uppgifter

  • Prov NO-Atomer och molekyler

  • NO-prov Atomer och molekyler

Matriser

Fy Ke
Lärandematris: Atomer och molekyler åk7

Rubrik 1

Ännu ej uppnått
Nivå 1
- Grundläggande kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar - Beskriva med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Nivå 2
- Goda kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar - Förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Nivå 3
-Mycket goda kunskaper om materians uppbyggnad oförstörbarhet och omvandlingar -Förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Atomen
  • Fy  E 9
  • Fy  C 9
  • Fy  A 9
Du har visat att du: -kan redogöra för vad all materia består av. du kan redogöra för vad ett grundämne är. -känner till de tre elementarpartiklarna och var i atomen
Du har visat att du: -kan redogöra för hur en atom är uppbyggd med alla dess elementarpartiklar -vet hur atomnumret hänger ihop med protonerna i atomkärnan samt hur många elektroner en neutral atom har.
Du har visat att du: -kan redogöra för hur en atom är uppbyggd med alla dess elementarpartiklar. -kan utifrån atomnummer och atommassa rita upp en atom.
Kemiska reaktioner
Du kan avgöra ifall det sker en kemisk reaktion eller inte
Du kan avgöra ifall det sker en kemisk reaktion samt att du kan ge någon motivering varför/varför inte det sker en kemisk reaktion
Du kan avgöra ifall det sker en kemisk reaktion eller inte samt att du kan motivera varför/varför inte det sker en kemisk reaktion
Kretslopp
Du har förståelse för vad ett kretslopp är och kan ge exempel på några olika kretslopp Du kan på ett enkelt sett visa på hur kolets går runt i ett kretslopp
Du har god förståelse för vad ett kretslopp är och kan ge exempel på några olika kretslopp Du kan på ett utvecklat sett visa på kolets kretslopp. Du anger några olika kemiska föreningar som kolet kan ingå i
Du har god förståelse för vad ett kretslopp är och kan ge exempel på några olika kretslopp Du kan på ett väl utvecklat sett visa på kolets kretslopp. Du redogör för några kemiska reaktioner där det bildas nya kemiska föreningar där kolet ingår.
Fasövergångarna
Du känner till materians tre olika aggregationstillstånd (Fast, Flytande och gas) Samt att du vet skillnaden på dessa och kan ge något exempel på dessa tre.
Du känner till materians tre olika aggregationstillstånd (Fast, Flytande och gas) Du kan på molekylnivå förklara skillnaden på till exempel is, vatten och vattenånga
Du känner till materians tre olika aggregationstillstånd (Fast, Flytande och gas) Du kan på molekylnivå förklara en generell skillnad mellan de tre aggregations tillstånden
Begreppsförståelse
Du förstår flera av begreppen, men använder för det mesta ett vardagligt språk när du pratar /skriver.
Du förstår de flesta av begreppen och använder begreppen oftast på ett korrekt sätt när du pratar/skriver.
Du förstår alla begreppen och använder begreppen på ett korrekt sätt när du pratar/skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: