Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en novell

Skapad 2018-11-28 16:00 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är en novell? Finns det särskilda regler för hur en novell ska skrivas, i så fall vilka är de? Du kommer inte bara få läsa olika noveller och diskutera dem utan du kommer även få skriva en egen novell. Du kommer också få öva på att ge respons på den novell som en kamrat har skrivit, samt få respons av en kamrat på det du har skrivit.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Vad en novell är
 • Hur en novell uppbyggd
 • Vilka skrivregler det finns när du skriver en novell
 • Hur man ger respons
 • Hur du använder den respons du själv får

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom gemensamma genomgångar
 • Genom att läsa olika noveller
 • Genom att skriva en egen novell
 • Genom att öva på att ge respons
 • Genom att ta till sig den respons man får och eventuellt förbättra sin novell

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att skriva en novell
 • Din förmåga att diskutera olika noveller och dess budskap
 • Din förmåga att ge respons
 • Din förmåga att ta emot respons och använda dig av den

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv på lektioner
 • Genom att vara delaktig i diskussioner
 • Genom att skriva en novell
 • Genom att ge respons till en kamrat
 • Genom att använda den respons du fått och förbättra din egen novell

 

Matriser

Sv SvA
Skriva - novell

E
C
A
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en i huvudsak fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en relativt väl fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en väl fungerande text
Innehåll
Begripligt innehåll: - innehåller ett fåtal personer. - innehåller någon gestaltande beskrivning.
Relativt tydligt innehåll: - innehåller ett fåtal personer,en huvudperson och några bipersoner. - innehåller några gestaltande beskrivningar.
Tydligt innehåll: - innehåller ett fåtal personer,en huvudperson och några bipersoner. - har en tydlig förändring, ett avgörande kapitel i en människas liv. - innehåller målande och tydliga gestaltande beskrivningar.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: - uppbyggnaden går att följa
Relativt väl fungerande struktur: - uppbyggnaden är tydlig - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - ansatser till styckeindelning finns
Väl fungerande struktur: - uppbyggnaden lyfter texten - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - i huvudsak fungerande styckeindelning finns
Språk
Viss språklig variation: •ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet: •meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: •ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet: • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet: • tempusbruket används på ett riktigt sätt • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet: - stor/liten bokstav används med viss säkerhet - stavfel förekommer, men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet: - relativt få fel i användningen av skiljetecken - relativt få stavfel, som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet: - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: