Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en argumenterande text åk5

Skapad 2018-11-28 16:15 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med argumenterande texter. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en argumenterande text, slagkraftiga argument samt språkliga knep. Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva en egen argumenterande text. Vi utgår från läromedlet ZickZack.

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå syftet med en argumenterande text.
 • kunna göra en text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen.
 • kunna göra en text där text med åsikter och argument gör budskapet tydligt.  
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande text.

 

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om att läsa och skriva samt om att använda passande språkbruk för en argumenterande text.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår från läromedlet ZickZack där arbetet är indelat i fyra olika steg (se nedan). 

 • förstå syftet med att argumenterande texter är avsedda för att påverka och övertyga läsaren.
 • lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd (steg 1)
 • lära sig och använda de språkliga drag som förekommer i argumenterande texter (steg 2)
 • kunna visa att de har kunskaper om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag (steg 3)
 • självständigt ska skriva en egen argumenterande text(steg 4)

Uppgifter

 • Skriv egen argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text årskurs 5

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Innehåll
Åsikt, argument och motargument.
Innehållet är begripligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.
Struktur
Anpassa till syftet, innehållet och målgruppen.
Följer strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Följer tydligt strukturen för en argumenterande text och anpassar den effektivt till syftet, innehållet och målgruppen.
Inledning
Bakgrund.
Skriver en inledning med en personlig åsikt.
Skriver en inledning med en bakgrund och tydlig åsikt.
Skriver en inledning som ger en bakgrund, presenterar åsikten samt sammanfattar de kommande argumenten.
Argument
I logisk ordning, underbyggda och utvecklade argument.
Ger argument men saknar logisk ordning av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk ordning, belägger argumenten med bevis. Varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Avslutning
Sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Skriver en avslutning som upprepar åsikten och de viktigaste punkterna.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen. Sammanfattar i en slutsats.
Textbildning
Sambandsord.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att …
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv, t.ex. även om, å andra sidan …
Använder mer komplexa sambandsord som t.ex. vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel …
Tempus
I presens.
Använder presens relativt konsekvent.
Använder presens konsekvent.
Väljer och använder tempus anpassat till innehållet.
Språkliga knep
Språkliga knep.
Använder något språkligt knep för att underbygga sina argument.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder några sådana.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Rubrik
Det finns en rubrik som passar ihop med texten.
Rubriken presenterar syftet med texten.
Rubriken presenterar syftet med texten och fångar läsarens intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: