Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera väga

Skapad 2018-11-28 16:25 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 1 Matematik Teknik NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med NTA-lådan balansera och väga.

Innehåll

Pedagogisk planering för tema

Balansera och väga

Syfte

Balansera och väga är ett tema där eleverna får undersöka jämvikt genom att balansera föremål och den egna kroppen och söka förklaringar med hjälp av begreppen stödyta och tyngdpunkt. Balansvågen ger eleverna möjlighet att jämföra massan hos olika föremål och erfara vad det innebär att väga något. Avslutningsvis använder eleverna balansvågen för att jämföra olika föremåls massa och volym och resonera om varför dessa skiljer. 

       I temat ges eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

Fysik (Lgr11)

 -Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

-Genomföra systematiska undersökningar i fysik

-Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Det här kommer eleven att göra i undervisningen:

-          Undersöka hur ett föremåls tyngdpunkt och stödyta spelar roll för balansen

-          Undersöka begreppet lodrätt och diskutera hur tyngdkraften får föremål att falla nedåt

-          Använda en balansbräda för att undersöka hur man kan få balans genom att variera föremåls massa och avstånd till vridningspunkten

-          Konstruera en hängande mobil med föremål av varierande tyngd  

-          Använda balansvåg för att jämföra massan hos olika föremål

-          Diskutera vad det innebär att balansera föremål och att väga dem

-          Undersöka massan hos olika föremål med samma volym

-          Undersöka volymen hos föremål med samma massa

-          Söka förklaringar till sambandet mellan ett föremåls massa och volym

-          Identifiera en burk med en viss tyngd genom att systematiskt väga och jämföra burkar med samma volym

-          Dokumentera resultat i text, bild, tabeller och diagram

-          Läsa, granska och samtala om texter med innehåll från ämnesområdet.

 

Utvärdering och återkoppling kan utgå från hur väl eleven:

-Genomför undersökningar på ett noggrant och systematiskt sätt så att resultaten blir tillförlitliga

-Motiverar och förklarar sina resultat med stöd av observationer, dokumentation, begrepp och förklaringsmodeller från temat

-Dokumenterar sina undersökningar med text, bild, tabell och diagram

-Samtalar om texter med innehåll från ämnesområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: