Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik kap 1 åk5

Skapad 2018-11-28 16:27 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 1 "De fyra räknesätten" i Favorit matematik. Kapitlet innehåller en repetition från åk 4 inom många områden i matematik men framför allt de fyra räknesätten och problemlösning. Efter avslutat arbetsområde har du lärt dig: - huvudräkning och uppställning för de fyra räknesätten - ekvationer och olikheter - prioriteringsregeln samt använt miniräknare.

Innehåll

Matrisen grundar sig på dina resultat som du visat under lektionstid, vid exit notes samt på provet.

Börjar-nivån är inte tillräckliga kunskaper för åk 5 utan du behöver ha markering på nivå Utvecklar eller högre för att vara godkänd inom aspekten.

Matriser

Ma
Favorit matematik kap 1 åk 5

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Huvudräkning
Kan räkna huvudräkning med addition och subtraktion av tvåsiffriga tal. (23+37) (80-46)
Kan räkna huvudräkning med addition och subtraktion av tvåsiffriga tal. Kan räkna huvudräkning med multiplikation och division inom ramen för multiplikationstabellen. (23+37) (80-46) (8·9) (56/8)
Kan räkna huvudräkning och använder enkla prioriteringsregler. (100-35/5)
Prioriteringsregeln
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. 7+ 3·2= 7+ 6=13
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. Räknar sedan från vänster till höger med additioner och subtraktioner. 100-7·7+ 16/4= 100-49+4= 51+4=55
Använder prioriteringsregler och beräknar parenteser först och sedan multiplikation och division. Räknar slutligen allt från vänster till höger med additioner och subtraktioner. 100-(4+3)·7+ 16/4
Ekvationer
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter där den obekanta är en del i en addition, subtraktion eller multiplikation. (23+x=40 x=17) (x-15=5 x=20) (7·x=42 x=6)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter där den obekanta är en del i en addition, subtraktion, multiplikation och division. (23+x=40 x=17) (x-15=5 x=20) (7·x=42 x=6) (35/x=7 x=5)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter och kan redovisa sin metod med hjälp av likhetstecknets betydelse. 23+x = 40 23-23+x = 40-23 x = 17
Skriftlig beräkningsmetod addition
Använder en skriftlig metod för att addera två tal utan växling. (423+45)
Använder en skriftlig metod för att addera två tal med behov av växling. (175+68)
Använder en skriftlig metod för att addera fler tal med växling. (75+268+3649)
Skriftlig beräkningsmetod subtraktion
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat utan behov av att växla. (37-24)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat med behov av växling. (456-273)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat med behov av växling i flera led. (500-273)
Skriftlig beräkningsmetod multiplikation
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal utan behov av att växla och får en rimlig produkt. (43·2)
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal med behov av växling och får en rimlig produkt. (674·5)
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två flersiffriga tal med behov av växling och får en rimlig produkt. (35·43)
Skriftlig beräkningsmetod division
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare som går jämnt ut i varje steg och får en rimlig kvot. (96/3)
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare med behov av minnessiffror och får en rimlig kvot. (590/5)
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare med behov av minnessiffror, där kvoten innehåller en nolla och får en rimlig kvot. (Jämför 912/3=34 med 912/3=304)
Problemlösning
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och påbörjar en lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning. Redovisar tydligt svar med enhet.
Problemlösning
kommunikation
Redovisar delar av sin lösning i skrift.
Redovisar alla delar i sin lösning och använder sig av flera uttrycksformer. (allt du räknat ut ska synas på pappret)
Redovisar en tydlig lösning med lämpliga matematiska metoder. Din lösning är strukturerad och lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: