Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-11-28 16:39 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 3 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Tillsammans ska vi få lära oss mer om de abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam. Religionerna har mycket gemensamt, vi ska studera både deras likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om de abrahamitiska regionerna samt resonera kring dem. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att diskutera texter, vilka behandlar de abrahamitiska religionerna, enskilt och tillsammans med andra.

Bedömning

Eleverna kommer bli kontinuerligt bedömda under lektionstid. De kommer bli bedömda på det arbetshäfte som de arbetar med och på de samtal som förs i klassrummet.

Undervisning och arbetsformer

Arbeta med ett arbetshäfte om de abrahamitiska religionerna.

Se på filmer om de olika religionerna.

Läsa faktatexter om de olika religionerna.

Samtala och diskutera kring de olika religionerna.

Arbeta gemensamt med olika kooperativa strukturer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: