Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg HT18-VT19

Skapad 2018-11-28 17:41 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Ytterby Förskolas handlingsplan för Grön Flagg - höstterminen 2018 och vårterminen 2019.

Innehåll

YTTERBYS GRÖN FLAGG-RESA
Under denna Grön Flagg-resa har vi valt att arbeta med tre utvecklingsområden som är kopplade till lärande för hållbar utveckling. Detta är vad vi har planerat att genomföra. 
 
VÄNSKAP, KÄNSLOR OCH TRYGGHET (Livsstil & Hälsa)

VAD
Vi kommer att arbeta med barnen med olika aktiviteter kring vänskap, känslor och trygghet i gruppen och på förskolan.
VARFÖR
Målet och syftet är att stärka barnens självkänsla och självförtroende i sitt social samspel. Stärka barnens tillit till sin egen förmåga i konflikthantering, öka förståelse för hur deras egna handlingar, på olika sätt, påverkar samspelet och ge dem strategier i hur de kan handla i olika situationer. Öka förståelsen för rättigheter och skyldigheter och att ta ansvar för gemensamma regler. Det lägger grunden för värderingar som i längden främjar hållbar social utveckling och ett demokratiskt arbetssätt.
HUR
•    Vi kommer att prata om vänskap och göra tankekartor tillsammans med barnen om olika vardagssituationer, där barnens tankar och idéer om hur de kan agera lyfts fram.
•    Vi lär barnen att använda sig av "Stopphanden" i sampel och lek.
•    Vi lyssnar på "Ballongresan" på vilan en gång i veckan. Berättelse som tar upp självkänsla, stärka självförtroendet och hur de kan sätta ord på egna känslor.
•    Vi använder oss av känslokort och dockan Friendy för att reflektera och diskutera kring känslor och vänskap.
•    Vi leker gruppstärkande lekar tillsammans som tex Pomperipossa, Grodbladsleken, vi använder oss av en stor fallskärm, "vem knackar på min dörr", "byta tröjan" med flera.
•    Barnen får berätta högt om olika ämnen för sina kamrater med den "magiska pinnen" som vi säger ger mod och kraft. Den som håller i pinnen har ordet och de andra lyssnar och väntar på sin tur.
•    Vi uppmärksammar med FN´s barnkonvention tillsammans med barnen med materialet "kompisböckerna".
•    Vi lyssnar på sagor och ser filmer kring temat vänskap.
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Förskola har ett gemensamt Barnråd några gånger per termin, där barnens gemensamma önskemål kring olika ämnen lyfts fram. Vi återkopplar sedan till barnen vad som genomförts eller införskaffats för att tydliggöra deras del i beslutsprocesser.
HÅLLBAR UTVECKLING
Genom att öka förståelsen för rättigheter och skyldigheter och att ta ansvar för gemensamma regler lägger vi grunden för värderingar som i längden främjar hållbar social utveckling och ett demokratiskt arbetssätt.
 
VI UTFORSKAR VATTEN (Hav & Vatten)
VAD
På olika sätt kommer vi att utforska vatten. 
VARFÖR
Vi har sett att barnen är väldigt intresserade av vatten.
HUR
•    Experimentera och uppleva vatten i olika former, rinnande vatten, snö is och ånga.
•    Arbeta med vatten både inomhus och utomhus och utforska tillsammans med olika sinnen.
•    Experimentera tillsammans kring begrepp som tex flyta-sjunka, kallt-varmt, fast-flytande-gas, rent-smutsigt, ljud, volym, mäta och hälla.
•    Jobba med hur och när vi använder vatten i våra vardagssituationer och hur vi kan spara på vattnet i olika situationer. 
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Vi lyssnar till barnen och vi låter utvecklingsområdets innehåll styras av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje.
HÅLLBAR UTVECKLING
Vi vill att barnen ska få en ökad medvetenhet kring vatten och att det är en naturtillgång som vi måste förhålla oss till med respekt. Vi strävar efter att göra barnen medvetna om att vatten inte är en obegränsad resurs.
 
MATEN VI ÄTER (Livsstil & Hälsa)
VAD
Vi vill jobba med ämnet mat i olika synvinklar. Var kommer maten ifrån? Varför äter vi och vilken mat är bra för kroppen? Vad händer med maten som blir över?
VARFÖR
Vi vill att arbetet ska ge barnen en ökad förståelse för vad mat består av, matens ursprung och koppling till människans energibehov och hälsa. Synliggöra för barnen att det är viktigt att minska matsvinnet och ta vara på matrester.
HUR
•    Utifrån barnens förkunskaper och intressen ska vi tillsammans utforska varifrån olika livsmedel kommer och hur de används. 
•    Söker sedan information tillsammans, läser böcker och ser filmer om ämnet.
•    Vi kommer att använda oss av materialet Kapten Reko spelet från KF för att arbeta med matsvinnet. 
•    Om möjlighet erbjuds så åker vi till Skansen och besöker henne alternativt besöker hennes fasta utställning på Lillskansen.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Vi utgår ifrån tankekartor vi gör tillsammans med barnen som sedan får leda oss i arbetet. Till våren får sedan barnen vara med och rösta om vilka grönsaker vi ska odla i våra pallkragar.
Med samma arbetssätt tar vi reda på vad som händer med maten i kroppen när vi äter.
HÅLLBAR UTVECKLING
Vårt mål är att ge barnen värderingar och kunskaper kring mat som på sikt kan bidraga till ett mer ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: