Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska kropp - 8C

Skapad 2018-11-28 23:27 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Celler, organ, människokroppen, sjukdomar, hälsa och friskvård.
Grundskola 8 – 9 Biologi
Du är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Dina celler samarbetar i organ och i hela kroppen. Kroppen är otroligt komplicerad och det kan nästan verka konstigt att den oftast fungerar som den ska. En del av de faktorer som påverkar att du förblir frisk kan du påverka själv till exempel hur ofta du tränar, hur du äter och sover.

Innehåll

 randemål

Du ska få möjlighet att lära dig

 

·          att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer

·          hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem

·          beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar

·          fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar

·          att din hjärna och övriga nervsystem består av många miljarder nervceller som kan skicka och ta emot meddelanden

·          hur din hjärna styr hela din kropp och att alla dina tankar och känslor finns i din hjärna

·       hur dina sinnesorgan och ditt hormonsystem styrs av och samarbetar med nervsystemet 

 

Planering del 1: v.47-51

 

 

Vecka

Lektionsinnehåll  måndag

Lektionsinnehåll torsdag

Sidhänvisning

47

6.1 Cellen och stamceller

8.5 Cancer

Begrepp: cell, cellandning, cellmembran, stamcell, vävnad, organ, organsystem

6.2 Matspjälkning diabetes

 

Begrepp: matspjälkning, enzym, magsaft, bukspott, galla, tarmludd

s. 230-241

48

forts

6.3 Andning   

Begrepp: luftrör, lungblåsor, diafragma, flimmerhår                                    

s. 242-244

49

Elevens val

6.4 Hjärta och blod

Begrepp: blodomlopp, artär, ven, kapillär, lilla och stora kretsloppet, klaffar, blodtryck, hemoglobin, blodkroppar

8.5 Hjärt- och kärlsjukdomar

s. 245-252

 

 

s. 334-335

 

50

Forts hjärta, hjärt- och kärlsjukdomar 

Laboration - kan man dricka upp och ner?

Lucia

Sammanfattning och bedömningsuppgift: Skriva egna frågor och svar 

s.230-252

51

6.5 Immunförsvaret

Begrepp: antikropp, vaccination

8.3 Bakterier och virus (s. 320-326)

8.4 Hälsoproblem hos unga – Cancer (s.330)

s.253-256

s. 320-326

2-10

Uppdateras efter jul

 

 

       

 

2

 

Repetition 6.5 immunförsvaret

 

3

Forts 8.3 Bakterier och virus

Repetition inför provet

 

7.1 Nervsystemets funktion

Begrepp: nervimpuls, synaps, centrala och perifera nervsystemet, hjärnbark, hjärnbalk, hjärnstam, reflex

 

 

s. 274-278

4

Elevens val 21/1

Prov 

 

5

Forts Nervsystemet

Öppet hus

7.2 Vår hjärnbark gör oss unika

Begrepp: hjärncentra, sensorisk och motorisk nerv

 

s.279-283

6

7.3-7.5 Sinnen 

Stationer

8.1-8.2 Hälsa, sjukdom, träning, mat, sömn.

s. 286-295

S. 306-309

s.309-319

7

8.4 Hälsoproblem hos unga

Sammanfattning ”Hänger du med?”

s. 327-333

8

 

 

 

9

Sportlov

Sportlov

 

10

 

 

 

Centralt innehåll:

Kropp och hälsa

·         Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

·         Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Biologin och världsbilden

·         Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Biologins metoder och arbetssätt

·         Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: