Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP 4 Idrott

Skapad 2018-11-28 23:53 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasiesärskola Idrott och hälsa

Innehåll

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda fysiska aktiviteter som en källa till hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att samtala om och reflektera över vad fysiska aktiviteter och livsstil betyder för den fysiska förmågan och hälsan. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att genom fysiska aktiviteter utveckla kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur fysiska aktiviteter kan genomföras på ett ergonomiskt och säkert sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om naturen som en källa till rekreation under olika årstider. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ett intresse för fysiska aktiviteter i olika utemiljöer. Undervisningen ska utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar rörelseförmågan och hälsan.

2. Förmåga att reflektera över vad fysiska aktiviteter och livsstilen betyder för hälsan och välbefinnandet.

3. Förmåga att utföra fysiska aktiviteter på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Matriser

Idc
Idrott och hälsa 1 IDCIDR51

E
C
A
Eleven medverkar i att genomföra fysiska aktiviteter i olika miljöer.
Eleven genomför med viss säkerhet fysiska aktiviteter i olika miljöer.
Eleven genomför med säkerhet fysiska aktiviteter i olika miljöer.
I samband med aktiviteterna medverkar eleven i att välja metoder och i att ge omdömen om resultatet.
I samband med aktiviteterna väljer eleven delvis ändamålsenliga metoder och ger enkla omdömen om resultatet.
I samband med aktiviteterna väljer eleven ändamålsenliga metoder och ger utvecklade omdömen om resultatet.
Dessutom medverkar eleven i att samtala om livsstil, hälsa och välbefinnande.
Dessutom samtalar eleven på ett enkelt sätt om livsstil, hälsa och välbefinnande.
Dessutom samtalar eleven på ett utvecklat sätt om livsstil, hälsa och välbefinnande.
Eleven förebygger skador genom att medverka i att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Eleven förebygger skador genom att förutse och på ett enkelt sätt beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Eleven förebygger skador genom att förutse och på ett utvecklat sätt beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: