Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATIONELLT PROV i MATEMATIK 2018/2019. År 6

Skapad 2018-11-29 07:32 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
Nationella prov ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Provbetyget sammanfattar de kunskaper som eleven har visat i det nationella provet och ska särskilt beaktas vid betygssättning. Det innebär inte att terminsbetyget behöver vara detsamma som provbetyget eftersom terminsbetyget grundar sig på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet.

Innehåll

Nationella prov
Nationella prov ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i 
årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

Proven är främst summativa
De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs.

Kan användas formativt 
De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en formativ funktion. 

Sammanvägt provbetyg 
I årskurs 6 får eleven ett provbetyg. Det här provbetyget genereras fram genom att väga samman resultaten från de olika delproven. 

Provresultatets betydelse för betyget 
Sedan 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygssättningen.
Formuleringen "särskilt beaktas" innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen. Att resultat på ett nationellt prov ska ha särskild betydelse innebär att det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid den allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättning.

___________________________________

Höstterminen 2018

Delprov A


Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3-4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument. Det muntliga delprovet ska genomföras under en provperiod som  ligger på höstterminen.

                ---------

Vårterminen 2019

Delprov B

I delprov B krävs att eleven i de flesta av uppgifterna, endast skriver svar. Delprovet ska genomföras utan stöd av miniräknare.

Delprov C

Delprov C består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. 

Delprov D

Delprov D består av uppgifter samlade kring samma tema som i delprov C. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.  

Delprov E

Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

___________________________________

Matriser

Ma
Nationellt prov i MATEMATIK 2018/2019. Delprov A. År 6

DELPROV A

5 / 5 / 5
E-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
C-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
A-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5

FÖRMÅGOR

Begrepp
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Problemlösning och Metoder
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (1)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (2)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Kommunikation
Inte uppnått E-nivå
E
C
A

.................
..................
......................
..................
..................
..................
..................
..................

Ma
Nationellt prov i MATEMATIK 2018/2019. Delprov A-E. År 6

DELPROV A

5 / 5 / 5
.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........
E-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
C-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
A-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5

FÖRMÅGOR delprov A

.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........
Begrepp
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Problemlösning och Metoder
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (1)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (2)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Kommunikation
Inte uppnått E-nivå
E
C
A

.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........

DELPROV E

.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........
E-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
C-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
A-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5

FÖRMÅGOR delprov E

.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........
Problemlösning, Metod och Begrepp
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Inte uppnått E-nivå
E
A
Resonemang
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Inte uppnått E-nivå
C
Kommunikation
Inte uppnått E-nivå
E
C
A

.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........

GRÄNSER FÖR PROVBETYGET i matematik år 6

.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........
Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng
Når inte upp till gränsen för betyget E.
Minst 37
Minst 59
Minst 78
Minst 94
Minst 107
Nivåkrav
Minst 12 poäng på lägst nivå C
Minst 23 poäng på lägst nivå C
Minst 8 poäng på nivå A
Minst 13 poäng på nivå A

.................
..................
......................
..................
..................
....................
..........
..........
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: