Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, legender & berättelser

Skapad 2018-11-29 07:52 i Capellaskolan Grundskolor
Ett arbete i svenska under höstterminen i år 7 - med sagor, legender och berättande från olika länder och tider i fokus. Vi kommer att läsa olika spännande texter, själva skriva både berättande och resonerande text och lära oss lite om litteraturen under epoken "Antiken".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Var kommer de allra första berättelserna ifrån och hur berättades de? Hur känner man igen en saga? Vad behöver man tänka på när man själv skriver en berättande text? Vem var Homeros och varför är han så viktig flera tusen år senare? Hur resonerar man kring sådant man läser?

Innehåll

Detta ska du lära dig (syfte):

Syftet med detta arbete är att du ska lära dig diverse olika saker. Innehållet i arbetet ligger också till grund för bedömning, där jag som lärare kollar att du har fått med dig det viktigaste. Nämligen: 

 1. Att kunna läsa olika typer av texter och förstå texternas innehåll
 2. Att förstå vad som kännetecknar sagor, legender och olika typer av berättelser 
 3. Att kunna skriva en egen berättande text
 4. Att kunna skriva resonerande text, exempelvis en recension 
 5. Att kunna bygga upp en text på ett korrekt sätt (innehåll, struktur och språk) 
 6. Att förstå vad som är typiskt för den litteraturhistoriska epoken Antiken, vilka författare är viktiga från den tiden och hur de påverkar oss än idag 
 7. Att kunna ge och ta emot respons på texter som du och klasskamraterna skriver

 

Så här kommer vi att arbeta:

Självklart kommer vi att arbeta på många olika vis och här är några exempel:

 • Läsa olika kortare texter och utdrag ur längre texter...
 • ...som vi ibland läser högt och samtalar om och ibland ni läser och arbetar med på egen hand
 • Tillsammans läsa "Legenden om Sally Jones" av Jakob Wegelius, som är en fantastisk bilderbok om en gorilla på villovägar. 
 • Läsa fakta om olika texter, berättelser och författare, för att förstå deras ursprung
 • Titta på "regler" för hur man bygger upp en berättande text
 • Skriva berättande text och då fokusera GESTALTNING
 • Ge respons på varandras texter, för att kunna förbättra och utveckla sådant ni arbetar med 

Så här kommer jag att bedöma dig:

Genom att vi läser, skriver och samtalar under arbetets gång kommer jag som lärare att bilda mig en uppfattning av dina kunskaper och förmågor. Dessa kommer jag att dokumentera i den matris som du kan se här nedan. Där ser du vad du är duktig på och vad du kan arbeta lite extra med. 

Det jag bedömer är bland annat: 

 • Det du skriver och säger om texter vi läser
 • Det du skriver och säger när vi arbetar med litteraturhistorian (Antiken)
 • Den berättelse du skriver på egen hand
 • Att du kan ta emot respons och använda den i ditt arbete...
 • ...och även ge respons till andra 

Reflektioner / utvärdering

Detta återkommer vi till under tidens gång! 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv
Sagor, legender & myter

Övergripande mål
ANSVAR
 • Gr lgr11
Kan ej bedömas
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Övergripande mål:
SJÄLVSTÄNDIGHET
Kan ej bedömas
Du försöker komma igång på egen hand och du försöker arbeta ganska självständigt.
Du kommer oftast igång på egen hand och arbetar ganska självständigt.
Du kommer igång på egen hand och arbetar självständigt.

Kriterier för betyg i olika steg

Här dokumenteras elevernas förmågor och kunskaper.
Har arbetat med, men har inte till fullo kunnat visa sin förmåga eller kunskap.
Grundläggande förmågor
Utvecklade förmågor
Välutvecklade förmågor
Läsförståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: