Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A Kapitel 1 Fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Skapad 2018-11-29 09:40 i Almekärrsskolan Lerum
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet repeterar vi de fyra räknesätten, matematiska begrepp och arbeta med prioriteringsregeln.

Innehåll

Syfte

 

Mål med undervisningen

Under arbetets gång kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

 

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

 

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 

 

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få arbeta med:

 • 4 A Mera Favorit Matematik
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Matematikövningar på Chromebook
 • Gemensamma genomgångar
 • Olika uppgifter i Bingel
 • öva i elevspel.se

 

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa din förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang. 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Sätta ut tal mellan 0-10 000 på en tallinje.
 • Skriva uttryck från en bild
 • Använda begreppen addition, subtraktion, summa och differens på rätt sätt
 • Beräkna tal i addition genom att göra uppställningar
 • Beräkna tal i subtraktion genom att göra uppställningar och växla
 • Beräkna multiplikation och division med hjälp av multiplikation- och divisionstabellen.
 • Använda begreppen multiplikation, division, produkt och kvot på rätt sätt
 • Skriva division på två olika sätt
 • Beräkna uttryck genom att använda prioriteringsregeln
 • Beräkna uttryck med parenteser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: