Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter ht år 5

Skapad 2018-11-29 10:41 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Berättande texter
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under den här perioden arbetar vi med berättande texter. Vi tittar på berättande texters typiska uppbyggnad och vad man ska tänka på när man skriver en berättande text. Vi skriver egna berättande texter.

Innehåll

·         Vi kommer att:

  • titta på och jobba med olika typer av inledningar och avslutningar

  • Titta på och jobba med hur man kan bygga upp en berättande text

  • Skriva egna berättande texter utifrån bilder och meningar

  • Skriva en "Robinsonad" med inspiration från boken "Kensukes rike" av. M.Morpugo

  • Arbeta med självrespons och kamratrespons

  • Skriva "kortskrivning"

  • Titta närmare på hur man kan beskriva något så att man hjälper läsaren att få en inre bild

  • träna på att skriva dialog

  • träna på styckeindelning

  • träna på meningsbyggnad och sambandsord så att det blir bra flyt i berättelsen

Matriser

Sv SvA
Berättande texter ht år 5

Nivå 1
Ny nivå
skriver olika slags texter med fungerande struktur och med språklig variation.
Skriver en text med en enkel handling, din text innehåller en röd tråd med inledning- händelse-avslutning.
Skriva text med en utvecklad handling, där det finns med en spänningskurva. Du presenterar vem, var när i din inledning och det finns en komplikation och en upplösning.
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i mina texter
Dialog- Tar ny rad då någon ny person säger något och använder talstreck eller citationstecken för att visa dialogen.
Dialog- Tar ny rad då någon ny person säger något och använder talstreck eller citationstecken för att visa på dialogen. Beskriver också hur någon säger något som t ex ”Det var tråkigt” suckade Milton. Håller reda på direkt och indirekt tal. Dialogen växlar mellan berättande och tal.
Tidsform använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i mina texter
Håller mig till ett tempus/ en tidsform i hela texten
Håller samma tempus/tidsform (som dessutom är i preteritum/dåtid) i hela texten
Skriver berättande texter med en handling och med gestaltande beskrivningar
Beskriver på ett enkelt sätt. Tar hjälp av syn, lukt, känsel, hörsel och smak. Använder mig av adjektiv då jag beskriver något, t ex ”Hon var ledsen”.
Beskriver så att läsaren får en tydlig bild. Beskriver hur något visar sig med hjälp av verb, t ex ”Hennes axlar sjönk ihop”. Har med liknelser eller metaforer någon gång i min text.
Berättarform:
Skriver i första eller tredje person och blandar inte (nästan hela tiden) (Jag-form eller annan berättare)
Skriver i första eller tredje person och blandar inte.
skriver olika slags texter med fungerande struktur och med språklig variation.
Delar in texten i minst tre stycken (inledning, händelse och avslutning)
Du använder dig av styckeindelning i din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: