Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering trä/metallslöjd åk4 Fårbo

Skapad 2018-11-29 11:00 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Slöjd
Terminen kommer att innehålla olika metoder att arbeta i trä. Enklare arbeten i metall kommer vi att prova på.

Vi jobbar även med form, färg och funktion. Avslutningsvis blir det fritt skapande med kojbygge i miniformat.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet.
Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att innehålla:
- Arbete med olika verktyg och hur de används på ett säkert sätt
- Arbeta i olika material
- Kojbygget blir fritt skapande med möjlighet att experimentera med olika material och finna lösningar

Visa vad du lärt dig

Eleven visar sina kunskaper genom att:
- Komma med idéer och försöka utveckla dessa
- Välja och motivera valda arbetssätt och metoder
- Tillverka föremål
- Använda lämpliga verktyg på ett säkert sätt
- Delta i samtal om färg, form, material och kvalitet

Tidsram

Arbetet pågår under hela terminen.

Bedömning

Se Oskarshamns kommun skriftliga omdömesmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: