Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära

Skapad 2018-11-29 11:04 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi arbetar under slutet på HT men träningslära: att lägga upp, genomföra och utvärdera ett träningsmoment.

Innehåll

Träningslära

 

Syfte: Att ge eleverna möjlighet att lära sig planera och utvärdera sin träning.

 

Centralt innehåll:

  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

Kunskapskrav vi berör i detta moment:

Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

Värdeorden är fetmarkerade för E/C/A.

 

Uppgiftsbeskrivning:

Du ska välja en fysisk färdighet du i nuläget inte bemästrar och försöka lära dig den fram till jullovet (21/12). Det du väljer ska vara rimligt utifrån ekonomiska, tidsmässiga och andra eventuella aspekter som kan spela in. Ditt val av färdighet behöver godkännas av mig innan du påbörjar arbetet. Ditt val behöver vara tydligt avgränsat – det går inte att ha som mål ”jag vill bli bättre på handboll”. Det är alldeles för brett och oöverskådligt. Jag vill lära mig skjuta vristskott i fotboll, jag vill lära mig jonglera, jag vill lära mig dansa bugg, jag vill lära mig volta, jag vill lära mig dyka är exempel på vad du kan välja. Fundera utifrån vad du har för intressen och välj därefter – väljer du något du inte är intresserad av så är chansen stor att du inte kommer lära dig det. Motivation är en nyckelfaktor. Ni får jobba i par med samma färdighet, men behöver producera individuellt material för bedömning. Det är inte om ni lyckas lära er färdigheten eller inte som är det viktigaste, men ni sätter en plan för att lära er den. Skulle ni inte lära er färdigheten blir diskussionen varför ni inte lärde er den intressant.

 

Arbetsordning:

-       Välj en färdighet.

-       Sök information om denna färdighet och framförallt hur man lär sig den. Den eller de källor du använder dig av ska vara listade i den text du ska producera.

-       Sätt upp en plan över hur du ska lära dig färdigheten. Denna plan ska vara mig tillhanda senast fredag den 30/11. Döp planen till ”klass och namn” – exempelvis ”9F, Anna Andersson”. I planen förväntas du redogöra kort för vad du valt för färdighet och varför. Du förväntas ha en plan över antalet tillfällen du behöver öva och en grovskiss över vad du ska göra vid de olika tillfällena. Exempelvis: pass 1 – göra den övningen och den övningen. Pass 2 – göra övning 1 med denna stegringen osv. Tänk på att om du söker information så kan du ofta hitta redan klara övningsplaner för olika färdigheter.

-       Öva och dokumentera varje träningspass digitalt med din Ipad genom att filma dig själv eller be någon annan göra det. Hela passet behöver inte dokumenteras, det räcker gott med ett antal sekunder. Tänk på att spara dessa filmer! Tanken är att kunna se en progression från första filmen till sista. Dessa filmer ska du skicka till mig i samband med inlämningen. De får gärna vara ihopklippta, men det är inget krav utan det går bra att skicka dem 1 och 1. Var då noga med att namnge dem så det är enkelt att förstå vilken ordning de har.

-       Öva och dokumentera varje träningspass i en träningsdagbok. Det sammanlagda dokumentet får inte överskrida två sidor.

 

INLÄMNINGAR

 

VID UPPGIFTSSTART

Välj en färdighet som du vill lära dig.

Hur ofta/mycket ska du träna?

Varför har du valt den färdigheten?

Träningsupplägg. Hur ska du nå ditt mål. Vem/vad kan lära dig (t.ex. youtube-film, kompis). Skriv ned länkar till källor du använder.

 

Skicka sedan in till mig senast 30/11; skriv namn och klass i ämnesraden.

 

TRÄNINGSDAGBOK

(1)   Lägesrapport. Vad kunde jag när träningen började? Beskriv och gradera på en skala mellan 1 och 10. (punkt 1 behöver du bara göra efter den första träningen)

(2)   Aktivitet. Vad gjorde jag idag?

(3)   Utvärdering. Hur gick det? Varför? Vad är hindret? Vilket hinder kom jag över? Har jag nått målet för passet som jag satte upp vid starten av momentet?

(4)   Progression. Hur tar jag nästa steg? Vad ska jag göra nästa träning?

(5)   Risker. Vilka risker fanns det med träningen idag? Vad kan jag göra för att minimera/undvika dessa?

(6)   Lägesrapport Hur långt hat jag kommit nu? Gradera mellan 1 och 10.

 

 Skicka sedan in till mig senast 19/12; skriv namn och klass i ämnesraden.

 

FILM

En ihopklippt film där man kan följa din resa från första till sista passet. Max en minut. Skicka sedan in till mig senast 19/12; skriv namn och klass i ämnesraden. Kan också air-droppas om filen är för stor att maila.

Uppgifter

  • Inlämning Idrott Träningslära

  • Träningslära inlämning

  • Uppstart

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: