Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt vatten VT-19

Skapad 2018-11-29 13:06 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en pedagogisk planering för hur vi kommer arbeta med vattnets olika aggregationsformer - fast, flytande och ånga.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet är att barnen ska få undersöka, reflektera och prova olika lösningar när det kommer till vattnets olika former.

Bakgrunden är att den pedagogiska dokumentationen synliggjort barnens intresse för vatten.

Mål

Barnen ska få undersöka, reflektera och pröva olika lösningar när det kommer till vattnets olika aggretionsformer - fast, flytande och ånga. Projektet ska även synliggöra matematik, naturkunskap och kemi för barnen. I projektet får barnen även tillfälle att skapa och konstruera med olika material och tekniker.

Arbetssätt/metod

- I alla aktiviteter får barnen tillfälle att ställa hypoteser, undersöka och reflektera.

- Barngruppen delas in i mindre grupper.

- Barnen ska få undersöka ytspänning, samt vilka föremål som sjunker/flyter. Vi lyfter samtidigt in begreppen ösa, hälla, flyta, sjunka, full, tom och halvfull.

- Barnen ska få undersöka, reflektera och pröva volym i vattenbaljan. Vi synliggör matematiken genom att påtala, när barnen fyller dl- och litermått (halv, full...), vi påtalar hur många dl går det på en liter, hur många är en halv.... Vi samtalar om vikt - tung/tyngre/lätt. 

- Barnen ska få tillfällen där de utforskar vad som händer när vatten fryser, när det kokar och när is/snö smälter. I och med detta synliggör vi att det sker kemiskaprocesser när vatten fryser och smälter (hälla salt på is).

- En ballong fylls med luft (den största) och en med vatten (den mista) och barnen får ställa hypoteser om vilken som är tyngst/lättast och vidare känna på ballongerna för att undersöka sin hypotes. 

- Barnen får måla i snön med vattenfärg för att påvisa att det även går bra med snö istället för vatten.

- Snö tas in för att undersöka vad som händer när vi tar in den.

- Om vädret tillåter häller vi vatten i mjölkpaket och ser vad som händer med dessa när vi ställer dem ute i minusgrader. - Isblocken används sedan som konstruktionsmaterial utomhus och barnen får då tillfällen att konstruera med olika material. 

- Vi fryser vatten i former och målar sedan på isblocken.

- Vissa av aktiviteterna filmas för att sedan användas som reflektionsunderlag i de mindre grupperna.

- Fler aktiviteter kommer planeras under projektets gång. 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av film, foto och anteckningar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: