Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4b, Kap 5

Skapad 2018-11-29 13:14 i Gylle skola Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med uppgifter från Eldorado. Genom att arbeta enskilt eller två och två kommer vi att lära oss mer om multiplikation,räknemetoder, multiplicera 10, 100, 1000.

Innehåll

Bedömning:

Din förmåga i följande matematiska områden kommer att bedömas. Du visar din förmåga när vi diskuterar i grupp, när du räknar individuellt och när du beskriver hur du löser olika matteproblem.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara mellan v.5 och v.7, Vt 2020

 

Begreppslista:

 • Multiplikation
  • upprepad addition, skriv och tolka, uttryck, prioritering, räknesätt, generalisera, tabellkunskaper
 • Räknemetoder
  • multiplikationsmattor, talsortsräkning, uppställning, minnessiffra, övergångar, tankeled, metodhuvudräkning, överslagsräkning, förenkla
 • Multiplicera med 10, 100 och 1000
  • miljon, hundratusental, tiotusental, tusental hundratal, tiotal, ental

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Mall Trelleborgs grundskolor

Insats krävs
Godtagbara kunskap
Utvecklade kunskap
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven har uppnått grundläggande kunskaper inom området multiplikation,räknemetoder, multiplicera 10, 100, 1000 och kan på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått utvecklande kunskaper inom området multiplikation,räknemetoder, multiplicera 10, 100, 1000 och kan på ett i relativt väl fungerande sätt med god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått väl utvecklade kunskaper inom området multiplikation,räknemetoder, multiplicera 10, 100, 1000 och kan på ett i väl fungerande sätt med mycket god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: