Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vinter.

Skapad 2018-11-29 14:12 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation Motorik Estetisk verksamhet
Du ska arbeta med temat vinter och dess högtider.

Innehåll

 

Vi arbetar med vintern och vinterns högtider genom att du:

 • Deltar i att gå ut i naturen och observera kännetecken för vintern.
 • Deltar i att tillverka smällkarameller, snölyktor och minijulgranar.  
 • Deltar i att sjunga tecken-sånger om vintern och högtider.
 • Deltar i att uppleva massagesagor som anknyter till julen och vintern.
 • Deltar i att uppmärksamma högtider som har med vintern att göra.
 • Deltar i adventspyntning och att klä julgranen.
 • Deltar i att göra ett pepparkakshus och pepparkakor.
 • Deltar i Smyrnakyrkans julspel, Drömmen om jul.
 • Deltar i Bifrostkyrkans julspel.
 • Deltar i luciafirande.
 • Deltar i julavslutning.
 • Deltar i julgransplundring.

 

Bedömning:

  • Eleven deltar i att gå ut i naturen och observera kännetecken för vintern.
  • Eleven deltar i att tillverka smällkarameller, snölyktor och minijulgranar.
  • Eleven deltar i sjunga tecken-sånger om vintern och högtider. 
  • Eleven deltar i  att uppleva massagesagor som anknyter till julen och vintern.
  • Eleven deltar i att uppmärksamma högtider som har med vintern att göra.
  • Eleven deltar i adventspyntning och att klä julgranen.
  • Eleven deltar i att göra ett pepparkakshus och pepparkakor.
  • Eleven deltar i Smyrnakyrkans julspel, Drömmen om jul.
  • Eleven deltar i Bifrostkyrkans julspel.
  • Eleven deltar i luciafirande.
  • Eleven deltar i julavslutning.
  • Eleven deltar i julgransplundring.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  4-6
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Tema vinter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstidsväxlingar
 • NO  1-6
 • NO  1-6
Eleven kan bidra till resonemang om hur jordens bana runt solen påverkar årstidsväxlingar.
Eleven kan föra enkla resonemang om kopplingen mellan jordens bana runt solen och årstidsväxlingar.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om kopplingen mellan jordens bana runt solen och årstidsväxlingar.
Djur
 • NO  1-6
 • NO  1-6
Eleven kan ge exempel på ett djurs och en växts livscykler och bidra till resonemang om deras överlevnadsstrategier under vintern.
Eleven kan ge exempel på mer än en växts och ett djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategi på vintern.
Eleven kan ge exempel på mer än en växts och ett djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategi på vintern.
Vatten
 • NO  1-6
Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
Ämnesspecifika begrepp
 • NO  1-6
Eleven kan använda enstaka ord som är kopplade till ämnet, exempelvis jorden, solen, årstid, vinter, livscykel, snö, is.
Eleven kan använda några ord som är kopplade till ämnet på ett delvis ändamålsenligt sätt, exempelvis jorden, solen, årstid, vinter, snö, is.
Eleven kan använda några ord som är kopplade till ämnet på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis jorden, solen, årstid, vinter, livscykel, snö, is.
Religion
 • SO  1-6
 • SO  1-6
Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristna högtider under vintern och dess betydelser för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället. Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och kan ge något exempel.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva kristna högtider under vintern och dess betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället. Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och kan ge något exempel.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva kristna högtider under vintern och dess betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället. Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och kan ge något exempel.
Ämnesspecifika begrepp
 • SO  1-6
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika, begrepp och symboler i resonemang om religiösa högtider under vintern, exempelvis kristendom, islam, kyrka, moské, jul, Jesus.
Eleven kan använda några ämnesspecifika, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om religiösa högtider under vintern, exempelvis kristendom, islam, kyrka, moské, jul, Jesus.
Eleven kan använda några ämnesspecifika, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om religiösa högtider under vintern, exempelvis kristendom, islam, kyrka, moské, jul, Jesus.
Tala
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Eleven kan samtala om vintern genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
Eleven kan samtala om vintern genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
Eleven kan samtala om vintern genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
Skriva
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Eleven medverkar i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden. Eleven kan skriva för hand med hjälp av personal och/eller andra hjälpmedel.
Eleven strukturerar texter på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden. Eleven kan skriva för hand på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven strukturerar texter på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden. Eleven kan skriva för hand på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: