Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2018-11-29 14:16 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 1 Teknik
Vi undersöker föremål runt omkring oss för att ta reda på om de är teknik eller inte. Vi tittar på hur de ser ut, vilka material de är tillverkade av, varför de finns och hur de skulle kunna förbättras.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina förmåga att:

 • Använda teknikens ord och begrepp (funktion, material, utseende, behov, förbättring)
 • Hitta tekniska lösningar i vår vardag, hur de fungerar och hur de kan förbättras.

Bedömning - vad och hur

 • Ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
 • Beskriver hur de fungerar och hur man använder dem.
 • Ger förslag på hur de kan förbättras och hur det har förändrats över tid.
 • Använder ord och begrepp på ett korrekt sätt (funktion, material, utseende, behov, förbättring).
 • Forska om tekniska uppfinningar.
 • Göra en enkel skiss och bygga utifrån den.
 

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommer att arbeta i grupper där du kommer att göra olika tekniska lösningar.
 • Du kommer att få lösa problem och göra modeller.
 • Du kommer att forska om olika tekniska uppfinningar.
 • Du kommer att få skapa egna skisser som du sedan ska bygga en enkel konstruktion utifrån.
 • Vi kommer att samtala och diskutera om vad teknik är.
 • Vi kommer att titta på olika föremåls utveckling tex. telefonen, glasögon och tandborsten.
 • Vi samtalar om varför föremålen utvecklats efter människors behov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: