Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2018-11-29 14:41 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
En nyhetsartikel har till uppgift att på ett objektivt och sakligt sätt förmedla information till allmänheten. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig vad som är typiskt för en nyhetsartikel både till innehåll och språk. I slutet av arbetsområdet ska du skriva en egen nyhetsartikel enligt konstens alla regler.

Innehåll

 

Veckoplanering

 

Vecka 48

Film Boktjuven/Pojken i randig pyjamas/ Gladiator.

 

Vecka 49-50

Vad är en nyhetsartikel?

Du får lära dig om typiska drag för en nyhetsartikel både vad det gäller innehåll och språk. Vi kommer gemensamt att läsa nyhetsartiklar. Med inspiration från filmen ska du skriva en övningsuppgift i form av en nyhetsartikel eller en notis om en händelse i filmen.

 

Vecka 51

Introduktion av bedömningsuppgift

Du kommer att få välja en händelse/person från andra världskriget som du ska fördjupa dig i.

Med dina källkritiska kunskaper ska du söka information på internet och i biblioteket.

Du ska skriva en tidningsartikel om ditt ämne.

Du arbetar vidare med din nyhetsartikel. Söker information, sammanställer information och väljer ut det viktigaste som du vill ha med.

Vecka 2

Du arbetar vidare med din nyhetsartikel. Söker information, sammanställer information och väljer ut det viktigaste som du vill ha med.

Vecka 3

Dags att börja skriva på din artikel under den här veckan på lektionstid.

Vecka 4

Fortsätt att skriva på din artikel och skriv klart den under denna vecka.

Deadline för din nyhetsartikel fredag 25/1 kl. 12.00.

Vecka 5

Muntliga presentationer/samtal i grupp där du presenterar och svarar på frågor om din artikel.

 

Uppgifter

  • Nyhetsartikel

Matriser

Sv
Nyhetsartikel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din nyhetsartikel besvarar frågorna vad, vem, när, var, hur och varför.
Din nyhetsartikel besvarar samtliga frågor och är skriven ur ett objektivt perspektiv samt innehåller flera typiska drag för texttypen.
Din nyhetsartikel visar god genrekännedom och är väl anpassad till syfte och mottagare (t.ex. ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren).
Din nyhetsartikel har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Din nyhetsartikel har en relativt genomtänkt struktur (t. ex. mellanrubrik, bild och bildtext) och styckeindelningen är väl genomförd.
Din nyhetsartikel har en tydlig struktur med väl genomtänkt rubrik, mellanrubriker, bild och bildtext. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först.
Ditt ordval är enkelt och meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av artikeln.
Ditt ordval är varierat och passar innehållet i artikeln. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ditt ordval är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i artikeln väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du kan söka information och använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda källor på väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: