Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjden i vardagen - Pall

Skapad 2018-11-29 14:58 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Slöjd
Stolar och andra möbler har vi använt i många år. De första ”stolarna” var en vanlig stock eller sten som man satte sig på. Lika som kläder har olika moden också påverkat våra möbler. Även valet av material i möblerna har varierat genom åren. De material som man hade nära till hands var det som användes.

Innehåll

MÅL:

Under arbetet med din slöjdade pall, vill vi väcka din medvetenhet om vad en stabil konstruktion är. Att du ska förstå vikten av att jobba med miljövänliga material, att olika val påverkar miljön på olika sätt. Att du är nyfiken, utforskar och experimenterar med olika material och tekniker och att du tar dig an utmaningen på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.

 

Vi vill att du använder dig av de rätta begreppen när du beskriver vilka material, tekniker och verktyg du har jobbat med.
ORD OCH BEGREPP:
Stabil konstruktion, miljövänlig, hållbar, trä, tyg, sytråd, broderiväv, broderigarn, såg, hyvel, symaskin, strykjärn, tygtrasor, korsstygn, bomärke, ytbehandling, personlig, skölp

 

 SÅ SKALL VI JOBBA:

Du börjar ditt uppdrag med att provsitta och analysera olika stolar. Vad menas med stabil konstruktion? Att en möbel håller för att användas tar vi för självklart.
Här finns många knep att klura på för att konstruktionen ska bli stabil.

Vi kommer tillsammans titta på vad ett bomärke är. När och var bomärken använts och hur du kan rita ditt egna personliga bomärke utifrån ditt intresse/hobby.

Utifrån detta ska du nu inspireras till att slöjda en egen pall med ett personligt bomärke på.
Hur får du din pall att kännas speciell? Vilka kulörer vill du ha, några dekorationer? Hur ska sitsen se ut, tvinnad eller broderad? Var ska bomärket sitta? Du får fundera över vilka material, verktyg/redskap och tekniker du kan tänkas behöva för att skapa rätt funktion och uttryck på just din pall.

Halva gruppen börjar planera för de hårda materialen och den andra halvan med de mjuka materialen. Du kommer att varva arbetet i (ca) 4 veckors perioder i de olika salarna tills pallen är klar. Detta för att du ska få ett helhetstänk på din pall och att vi båda lärare ska kunna bedöma ditt arbete tillsammans. 

 

Du ska planera noga och se till att du hela tiden har arbete på gång.
Det är viktigt att du kommer igång, att du själv driver ditt arbete framåt.
Du behöver tänka på att hålla fokus så att du blir klar till ”avslutningen”, då alla ska redovisa.

Du skall frossa i skaparglädje och krydda det hela med fantasi och fin finish. Din pall ska alltså ha både en fin design och en god funktion. Här finns massor av val att göra!

 

  Under arbetets gång ska du dokumentera, (skriva och fota), vad du gjort under de olika momenten. Har du dokumenterat bra så blir det lätt för dig att utvärdera och presentera din pall vid säsongsavslutningen.

I presentationen skall det finnas bilder (foto/ritning) med förklarande text så alla förstår vad och hur du gjort. Alla material, tekniker och verktyg/redskap som har använts skall vara med i presentationen på ett A3-papper. Vi vill att du använder dig av de rätta begreppen när du beskriver vilka material, tekniker och verktyg du har jobbat med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 6

Tränar mot E
E
C
A
Skapa slöjdföremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Hantverkstekniker
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete
Tillvägagångssätt
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Överväga olika lösningar
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Värdera resultat
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Tolka slöjdföremål
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: