Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ ENG 7 HT 2018 Läs- och hörförståelse

Skapad 2018-11-29 15:46 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
Läs- och hörförståelsetest

Innehåll

Vi skriver diagnoser som testar din läs- och hörförståelse samt sättet att tolka och kommentera det du har hört eller läst.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9

Matriser

En
BÅ Eng 8 Läs- och hörförståelse

Reception

Visar din förmåga att uppfatta talad engelska. Visar din förmåga att läsa olika texter på engelska.
Ej godtagbar nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Läsförståelse
Du förstår delar av det du läser men har svårt att redogöra för innehåll med ett godtagbart resultat.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Avkodning av läst material
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Hörförståelse
Du förstår delar av det du läser men har svårt att redogöra för innehåll med ett godtagbart resultat.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Avkodning av talat språk
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan din i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: