Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1

Skapad 2018-11-29 15:48 i Östra reals gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Denna planering beskriver innehållet i de olika momenten i kursen Biologi 1 på gymnasieskolans NA-program vid Östra reals gymnasium

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I kursen skall vi arbeta med ekologi och miljöfrågor, genetik och evolution. Vi skall även träna på naturvetenskapligt arbetssätt.

 

Hur ska vi arbeta?

I denna kurs skall vi lära oss fakta om fenomen och modeller och arbeta med problemlösning, diskussioner och vetenskapliga undersökningar.

Tillgängliggörande av planering - i Planering & Bedömning

Undervisning och formativ bedömning - i Teams

Dokumentation av bedömning -  underlag till betygsättning publiceras här i P&B

 

Vad ska du lära dig?

Inom området ekologi och miljö skall du lära dig att beskriva hur ekosystem fungerar och vilka faktorer som påverkar populationerna och samhället inklusive miljöproblem.

 

Inom området genetik skall du lära dig molekylära mekanismer för DNA, gener och protein. Du skall också lära dig ärftlighet och grunderna i sjukdomar och diskutera etiska frågor inom genetiken.

 

Inom evolution skall du lära dig mekanismerna för naturligt urval och koppla ihop genetik med ekologi.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: