Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-11-29 16:18 i Vollsjö skola Sjöbo
Vikingatiden
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia Bild
I slutet av 700-talet anfaller en grupp vikingar från Danmark ett kloster i Lindisfarne i England. I och med denna händelse börjar den tidsperiod som inom historien brukar kallas för vikingatiden. Vikingarna var de svenskar, danskar och norrmän som under den här tiden gav sig ut på långa resor för att plundra, ockupera och bedriva handel. I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om vikingarna och deras resor, men också om de människor som levde här hemma i Sverige.

Innehåll

 • Tidsbegreppet vikingatiden.
 • De utmärkande dragen för vikingatiden.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv Bl
Vikingatiden

Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Historia
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
...kan med stöd av vuxen något om hur vikingarna klädde sig, hur de sysselsatte sig, vad de åt, hur de bodde och levde som man, kvinna och barn. ...kan med stöd av vuxen visa på hur man skrev på vikingatiden.
...kan något om hur vikingarna klädde sig, vad de åt, hur de sysselsatte sig, hur de bodde och levde som man, kvinna och barn. ...kan visa på hur man skrev på vikingatiden genom att ha gjort en egen runa.
...kan en del om hur vikingarna klädde sig, vad de åt, hur de sysselsatte sig, hur de bodde och levde som man, kvinna och barn. ...kan visa på hur man skrev på vikingatiden genom att ha gjort en egen runa.
...kan mycket om hur vikingarna klädde sig, vad de åt, hur de sysselsatte sig, hur de bodde och levde som man, kvinna och barn. ...kan visa på hur man skrev på vikingatiden genom att ha gjort en egen runa.
Historia
Resonera kring historiska händelser och samhälls- förändringar
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
...kan med stöd av vuxen berätta något om de resor Vikingarna gjorde och varför de gjorde dessa.
...kan berätta något om de resor vikingarna gjorde och varför de gjorde dessa.
...kan berätta en del om de resor Vikingarna gjorde och varför de gjorde dessa. Jag kan antingen berätta något om Österled eller Västerled.
...kan berätta mycket om de resor Vikingarna gjorde och varför de gjorde dessa. Jag kan antingen berätta både om Österled eller Västerled.
Historia
Resonera kring likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsperioder
...kan med stöd av vuxen berätta något om asatron och dess gudar samt berätta något om antingen en likhet eller skillnad med den kristna tron.
...kan berätta något om asatron och dess gudar samt berätta något om antingen en likhet eller skillnad med den kristna tron och asatron.
...kan berätta en del om asatron och dess gudar samt berätta något om en likhet och en skillnad med den kristna tron och asatron.
...kan berätta mycket om asatron och dess gudar samt berätta om flera likheter och skillnader med den kristna tron och asatron.
Bild
Kommunicera med och framställa bilder för att uttrycka ett berättande
… kan med stöd av vuxen framställa en docka som uttrycker en person med kläder från vikingatiden.
… kan framställa en docka som uttrycker en person enkelt och har kläder som är lite likt det som man hade på vikingatiden.
… kan framställa en docka som uttrycker en person och har kläder som är likt de kläder man hade på vikingatiden.
… kan framställa en docka som uttrycker en person och har kläder som är mycket likt de kläder man hade på vikingatiden.
Svenska
Skriva faktatext
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
kan med stöd av vuxen skriva faktatext med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur, och viss språklig variation.
kan skriva faktatext med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur, och viss språklig variation.
kan skriva faktatext med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur, förhållandevis god språklig variation.
kan skriva faktatext med, tydligt innehåll, väl fungerande struktur, god språklig variation.
Svenska
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
kan med stöd av vuxen de grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: