Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia revolutioner

Skapad 2018-11-29 16:52 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
Vi kommer att arbeta med industriella, franska revolutionen och Napoleon. Vi avslutar med hur demokratiseringen kommer igång under 1800-talet.

Innehåll

Moment

Revlolutioner

Period

V. 48 - v.6

Arbetssätt

2 Förhör, diskussioner kring källkritik, Genomgångar/fördjupningar, Youtube(Franska revolutionen)

Innehåll på kursen

v.48/50     Industriella revolutionen, förhör

v. 2/3/4     Franska revolutionen & Napoleon, Källkritik, div genomgångar tex upplysningsideerna

v.5            Förhör ovanstående

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: