Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett författarporträtt

Skapad 2018-11-29 16:53 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under tre veckor framöver kommer vi att arbeta med olika textutdrag ur böcker som författaren Douglas Foley har skrivit. Under vecka 49 kommer vi att få besök av just Douglas Foley. Arbetsområdet kommer avslutas med att ni skriver ett författarporträtt. Syftet med detta är att ni, enligt Lgr 11, genom undervisningen ska ”möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen”, ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier”, ”utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra” samt ”utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor”. Ni ska också genom undervisningen utveckla era förmågor att: • formulera er och kommunicera i tal och skrift (sv/sva) • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, (sv/sva) • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, (sv/sva) • välja och använda språkliga strategier, (sva) • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, (sv/sva) • söka information från olika källor och värdera dessa. (sv/sva)

Innehåll

Moment:

Ett författarporträtt

 

Period:

Vecka: 47–50

 

Arbetssätt: 

·         Vi kommer att läsa utdrag ur skönlitterära texter skrivna av Douglas Foley

·         Vi kommer att reflektera kring frågeställningar på texter vi läst

·         Vi kommer diskutera författarporträtt som litterär genre; syfte, innehåll och språkliga drag

·         Vi kommer att skriva ett författarporträtt

·         Vi kommer att arbeta med egna utkast i responsgrupper

 

 

Mål:

Efter avslutat moment ska du:

·         Ha läst utdrag ur skönlitterära böcker som belyser människors livsvillkor och livsfrågor

·         Använt dig av olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera de textutdrag vi läser

·         Kunna urskilja textutdragens budskap, tema och motiv

·         Kunna urskilja ett författarporträtts syfte, uppbyggnad, innehåll och språkliga drag

·         Kunna skriva ett författarporträtt utifrån den litterära genrens syfte, uppbyggnad, innehåll och språkliga drag

·         Ha tränat dig på att ge och ta emot respons i responsgrupper

·         Kunna bearbeta din text genom att göra aktiva val i skrivprocessen

·         Kunna göra korrekta texthänvisningar och en lista över dina referenser-källförteckning

 

 

Utvärderingsformer:

·         Reflektionsfrågor

·         Individuell skrivuppgift

 

Preliminär lektionsplanering:

Vecka

Måndag

13:20-14:25

Onsdag

13:30-14:30

Fredag

8:00-8:55

47

 

 

Introduktion

Kortskrivning – EPA

Börja läs utdraget ur Shoo bre

48

Läs och arbeta med Shoo bre

Läs och arbeta med Shoo bre  

Läs och arbeta med Shoo bre

49

Genomgång författarporträtt

- uppbyggnad

- innehåll

- språkliga drag

Skriv egna frågeställningar

Författarbesök

Fyll i ett VÖL-schema utifrån informationen du fick under författarbesöket. Vilken ytterligare information behöver du? Skriv frågor och sök svar på dina frågor på Internet.

50

Skriv ett första utkast (intext) utifrån ditt VÖL-schema. Ge dig själv respons utifrån responsfrågor.

Ge varandra kamratrespons i smågrupper.

Bearbeta texten.

Renskriv texten (uttext).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: