Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En bok i världen

Skapad 2018-11-29 17:34 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Läsprojekt ”En bok i världen” SVENSKA OCH GEOGRAFI Utdrag ur svenskämnets syfte: I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Utdrag ur centralt innehåll: • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. Kunskapskrav läsning: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Kunskapskrav skriva: I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Geografiämnets syfte: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Del av kunskapskrav geografi: Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enklaresonemang om olika källors användbarhet. Hur? Alla i klassen kommer att läsa samma bok. Ni ska läsa hemma och i skolan men för att ni ska kunna prata och jobba tillsammans med innehållet i skolan är det viktigt att vi läser samma avsnitt samtidigt. Till varje avsnitt ni läst kommer uppgifter i form av frågor att skriva svar på eller diskutera och andra uppgifter att svara på muntligt eller skriftligt. Vad? Boken ”Blunda och öpppna ditt fönster” Loggbok Vem? Du själv Läsgruppen Familj och vänner Bedömning: Läsning, läsförståelse och hur utförligt du svara på frågor, skriftligt och muntligt. Deltagande i läsgruppen vid diskussioner, turtagning och högläsning. Jämförelser mellan Sverige och Vietnam, hur det ser ut, klimat, hur vi/de lever. Muntligt och skriftligt.
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser en bok som utspelar sig i en annan del av världen. Jämförelser och förmåga att sätta sig in i andras levnadsförhållanden. Samt en läsupplevelse som delas av er alla i klassen.

Innehåll

Omslagsbild

Läsprojekt ”En bok i världen”  

SVENSKA OCH GEOGRAFI

Hur?

Alla i klassen kommer att läsa samma bok. Ni ska läsa hemma och i skolan men för att ni ska kunna prata och jobba tillsammans med innehållet i skolan är det viktigt att vi läser samma avsnitt samtidigt. Till varje avsnitt ni läst kommer uppgifter i skolan, i form av frågor att skriva svar på eller diskutera och andra uppgifter att svara på muntligt eller skriftligt.

 

Vad?

Boken ”Blunda och öppna ditt fönster”

Logganteckningar

 

Vem?

Du själv

Läsgruppen

 

Bedömning:

Läsning, läsförståelse och hur utförligt du svara på frågor, skriftligt och muntligt.

Deltagande i läsgruppen vi diskussioner, turtagning och högläsning.

Jämförelser mellan Sverige och Vietnam, hur det ser ut, klimat, hur vi/de lever. Muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: