Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örat och ljudet

Skapad 2018-11-29 20:22 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur kan vi höra? Hur fungerar örat? Det är vad vi under en period ska utforska tillsammans.

Innehåll

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Använda fysikens begrepp

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Genom att arbeta med följande innehåll:

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamma genomgångar

Filmer

Diskussioner i mindre grupper och i helklass

Läsa texter

Läslogg

Instuderingsfrågor

Undersökningar

Dokumentera undersökningar genom att skriva rapporter

Dina lärandemål är att kunna:

Förklara med ord och bild örats delar och hur de fungerar

Förklara hur vi kan höra

Förklara hur ljud uppstår

 

Du visar dina kunskaper genom att: 

Vara aktiv vid genomgångar och diskussioner

Anteckna när vi tittar på film

Svara på instuderingsfrågorna

Är aktiv och deltar i undersökningar

Dokumenterar dina undersökningar genom att skriva rapporter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: