Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Christmas around the world

Skapad 2018-11-30 07:43 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 5 – 6 Engelska
Christmas is an old tradition, which is celebrated in many countries. As well as in Sweden, Christmas is also a big feast in several other countries. People prepare a lot and see Christmas as a time for families to come together to eat, sing carols and just to spend time together. During the coming weeks you will learn new things about Christmas in other countries and also new words related to Christmas in one way or the other.

Innehåll

Till dig som elev:

You are going to learn about how people celebrate Christmas in different parts of the world. You will use the internet to find information about Christmas in one country where people speak English. You will work in pairs. It’s important to work together and help each other, but you will write your own text about the country.

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om hur människor firar jul i olika delar av världen. Du kommer använda internet för att hitta information om jul i ett land där människor pratar engelska. Du kommer arbeta i en liten grupp. Det är viktigt att arbeta tillsammans och hjälpas åt.

Mål

Att bli säkrare på:

·         Förstå tydligt talad engelska från texter och medier

·         Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning, interpunktion samt fasta språkliga uttryck som du möter

·         Kännedom om vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska talas.

·         Beskrivningar i sammanhängande tal och skrift

 

·         Språkliga strategier för att delta och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck

Arbetssätt

Du ska söka fakta på nätet om ett engelsktalande land och göra en faktatext. 

Ni arbetar både i par och enskilt med olika uppgifter.

Kunskapskraven säger att du ska kunna söka information och sedan återanvända det du hittar när du själv talar och skriver. Det är därför viktigt att du använder sidor på engelska och sedan skriver dina svar på engelska. Ta till alla strategier du kan!

Redovisningsform

Det ska också bli en väggtidning med information om ditt lands julfirande.

Bedömning

Jag bedömer:

 • ordförståelse, läsförståelse och hörförståelse
 • hur väl du arbetar med dina uppgifter och
 • hur du då använder olika strategier för förståelse och att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.

 

 

Till dig som lärare:

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: