Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och kommunikation

Skapad 2018-11-30 08:16 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vi kommer att integrera teknik i vår verksamhet i form av bl a ljus och luft. Utifrån vårt tema använder vi oss av de olika teknikerna för att utveckla barns lärande och inspirera dem till nyfikenhet.

Innehåll

 

Vi har introducerat en saga (Vanten) som vi har börjat utforska utifrån utifrån fysikaliska fenomen - ljus och luft. Eftersom vi redan har startat arbetet kring NTA-lådorna (som vi fick låna genom fortbildning) har vi sett att barnen tycks tycka det är spännande och de har lärt sig en hel del, vilket vi har sett genom vår utvärdering. Vårt mål är att göra barn uppmärksamma på det som vi vill att de ska urskilja och uppmärksamma, genom att sätta ord på det. Vi vill även möjliggöra systematiska undersökningar och genom att experimentera ge barnen möjlighet att prova sig fram, ställa och testa sina egna hypoteser och även testa andras hypoteser.

Vi kommer även att ta in julen i vårt tema då det är en tradition i vårt samhälle. Det innebär att vi kommer använda oss av olika skapandetekniker, baka, sjunga samt bjuda in föräldrarna till luciafirande. 

Hållbar utveckling kommer bland annat in då vi återanvänder material (såsom mjölkkartonger, toalettrullar) men även att vi använder naturmaterial, som vi hämtar i skogen. Kontinuerliga promenader till skogen eller närområdet.är också en del av barnens välbefinnande, men även deras intresse enligt dialoger med barnen. 

Vi kommer att ta in digital teknik genom att göra om ett rum till "IKT"-rum. Där kommer vi att har overhead, projektor, musik mm. Vi använder oss även en hel del av polyglutt och kommer att använda oss av polygluttsadventskalender. 

Ett av våra mål är att upprepa våra aktiviteter för att locka barnen, våga prova och reflektera kring upplevelsen. Det är viktigt att lyssna och ta del av varandras tankar, främja nyfikenheten och lust att lära samt utvecklas och förstå omvärlden. 

Vi kommer att följa upp temat bland annat genom dialoger med barnen, dokumentationer på unikum i form av filmer, foton och beskrivning av barnens  utveckling, foton på avdelningen.

Vi vet inte hur processen kommer att se ut och hur den tas emot av barnen, men det är något som tiden får utvisa. Slocknar intresset hos barnen får vi hitta en tråd och börja om på något annat. 

Föräldrarna involveras genom Unikum, vardagliga samtal vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal samt inskolningssamtal. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: