Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kulturell identitet Beehive

Skapad 2018-11-30 09:22 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Det svenska samhällets ökade internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Skolfs 2018:50

Innehåll

Syfte/ målkriterie:

Vårdnadshavarna loggar in på Unikum och tar del av barnens undervisning på förskolan

Plan för inskolning där fokusfrågor lyfts upp kring familjens kulturella identitet samt delges förskolans uppdrag och innehåll

Varför?

Likvärdighet och framtidstro för barnet i sin kulturella identitet och i förskolans skolkultur.

Hanterbarhet för pedagogerna i sitt arbete med barnens och förskolans kulturella identitet

Hur?

Vi har barn från olika kultur/bakgrund tex arabiska,engeliska,svesnka  vi försöker att hjälpa barnet med deras modersmål med hjälp av musik,sagor (ipad, sagoböcker mm.) Barnen pratar olika språk med varandra och på det viset lär dem varandra.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: