👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronets planering - teknik, språk och kommunikation v. 48-7

Skapad 2018-11-30 09:28 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
På Dalhems förskolor arbetar vi med de gemensamma områdena "Livsstil & hälsa", "Djur & natur" och "Skräp & avfall" som ingår i Grön Flagg (Miljöarbete och hållbar utveckling). Varje avdelning planerar utifrån det ett eget tema. Smultronets barn visade stort intresse för ekorre och det som vi arbetade under naturvetenskaps veckorna. Därför fortsätter vi arbeta med tema EKORREN med fokus på Teknik, språk och kommunikation.

Innehåll

Vad/Vilka?

Under tema EKORREN kommer vi tillsammans med barnen att fokusera mer på teknik, språk och kommunikation. Vi pedagoger kommer att utmana och utveckla barnens sätt att utforska teknik. Vi vill också utveckla barnens ordförråd och kommunikation i samarbete. 

Undervisningar ska byggas på upplevelsebaserat sätt i små barngrupper för att alla barn ska våga prata och bli aktiva deltagare. 

Vi vill erbjuda barnen positiva och roliga upplevelser med möjlighet att upptäcka nya saker och lära sig tillsammans något nytt. 

Hur?

Vi är ute varje dag och därför vi kommer att organisera undervisningar inom- och utomhus för att ge barnen maximala möjligheter att utvecklas och lära sig olika saker. Varje onsdag fortsätter vi gå till skogen eller andra platser/lekplatser som finns i närheten. Ett exempel på teknik är bygg och konstruktion. Därför ska vi organisera undervisning i skogen där vi tillsammans med barnen samlar små flexibla pinnar för att bygga ett bo åt ekorren. Vi kommer att använda oss av en bild på ekorrens bo som barnen känner igen. 

Vi kommer också att arbeta med digital teknik. Vi tar alltid barnens Ipad med oss för att barnen ska ta bilder på det vi utforskar inom tema EKORREN. Varje barn hjälper vi att fotografera. Tillsammans med barnen i små grupper ska vi titta på dessa bilder med hjälp av projektor och samtala om. Vi kommer också att och utforska med hjälp av den digitala tekniken Green Screen för barns upplevelser och lärande. Med äldsta barnen ska vi försöka skapa en film av deras bilder. 

Under tema teknik ska vi med barnen också arbeta med programmering, t ex dansprogrammering. Vi ska skapa rörelsekort för att lära barnen dansen. 

För att varje barn ska kunna bli delaktig kommer vi att fortsätta dela dem i små grupper, där varje barn får möjlighet att våga prata, bli aktiv, få pedagogens hjälp och uppmärksamhet. Vi följer barns intresse, visar engagemang och utnyttjar barns nyfikenhet. 

På Smultronet finns barn med olika modersmål. Vi vill lyfta fram och utveckla också deras språk genom att fråga deras vårdnadshavare om vad några ord inom tema EKORREN heter på barnens modersmål, dokumentera dessa ord så att de blir tillgängliga för barnen i vår ordbank. 

Varför?

Vårt planerade verksamhetsinnehåll har samband med följande strävande mål i läroplanen. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016