Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Liljans Fritidshem 20181130

Skapad 2018-11-30 10:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Mall för pedagogisk planering med möjlighet att koppla till läroplanen. Pedagogisk planering av fritidshemsverksamheten i Trelleborgs kommun.

Innehåll

 

Elevgruppens behov? ( Identifiera elevernas behov gör en nulägesanalys.)  

 

 

Elevernas intresse  

 

 

Mål  (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

 

 

Syfte (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

 

 

Hur gör vi eleverna delaktiga ?

 

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?  

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
    Gr lgr11
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
    Gr lgr11
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
    Gr lgr11

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: