Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång...

Skapad 2018-11-30 13:27 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola 3 Svenska
Kasta tärningen och se vad din saga kommer att handla om. Kanske blir det en drake, en zombie eller en häst. Låt tärningen rulla och fantasin flöda.

Innehåll

Undervisning – Genomförande

Du ska få:

 • Lyssna på sagor och diskutera, dramatisera och måla bilder utifrån innehållet (textsamtal, röd tråd),
 • tillsammans med klassen och din lärare titta på hur man skriver meningar, hur man använder talstreck mm,
 • tillsammans med klassen bestämma vad en saga kan handla om, huvudperson, magiska föremål, problem, hjälpare, vad det ska vara för väder och så vidare,
 • slå tärningen och låta den bestämma vad just din saga ska handla om,
 • skriva en saga på dator,
 • läsa igenom en kompis text och ge respons på den (två och två och gemensamt med halva eller hela klassen),
 • få respons på din text och arbeta med responsen och 
 • måla bilder till din saga.

Mål och bedömning

Du ska kunna:

 • lyssna och delta i gemensamma diskussioner,
 • skriva en saga med meningar,
 • skriva på dator,
 • logga in på datorn och arbeta i google drive,
 • måla bilder som passar ihop med din text,
 • ge och ta emot respons av dina klasskamrater samt din lärare och 
 • ev prova på att använda dig av talstreck.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: